Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Van 1866 tot 1884 fotograaf te Sneek. Vader van Sytze Reinder Elsinga en grootvader van Roelof Lambertus Elsinga.

(* Nijehaske, 26 juli 1830 - † Den Helder, 25 mei 1908)

Er is een door R. Elzinga gesigneerde foto van de Sneker Waterpoort uit 1868 bekend en talrijk zijn de bewaard gebleven portretfoto's van Snekers met op de achterzijde zijn atelierbeeldmerk.
Elzinga wordt enkele malen genoemd in de roman 'De porseleinboom' van Olaf J. de Landell. De onder pseudoniem schrijvende auteur, Jan Wemmerslager van Sparwoude, had als moeder de uit Sneek afkomstige Antje Jaarsma. De overgrootouders van de auteur, Heije Jans Jaarsma en Egberdina Hester Santée, woonden vlak bij fotograaf Elzinga aan de Lemmerweg. Alle personeel van de bekende haarden- en brandkastenfabriek van E.M.Jaarsma (in de roman een porseleinfabriek) liet zich bij R. Elzinga fotograferen, voorafgaande aan de geruchtmakende overplaatsing van de fabriek naar Hilversum (in de roman Amsterdam), zo schrijft De Landell, die zich hier dichterlijke vrijheden veroorlooft. want de overplaatsing speelde zich af in 1904 en Roelof Elzinga vertrok reeds in 1884 uit Sneek naar Leeuwarden. 
In de tijd dat Elzinga in Sneek als fotograaf actief was, had hij zijn atelier achtereenvolgens Buiten 't Hoogend (Lemmerweg), aan de Oosterdijk, Buiten 't Oost (Oppenhuizerweg) en aan de Singel. Zijn verhuizingen maakte hij per advertentie in de Sneeker Courant bekend.
In de Sneeker Courant van 2 september 1882 staat in de rubriek 'Ingezonden stukken' dit bericht:
'Wie gaarne nog eens een vernieuwden indruk wil ontvangen van al dat schoone, 't welk de beide laatste Kermisdagen aan de Nieuwe Kade te zien gaven, verwijzen wij naar den heer Elzinga, Photograaf aan den Oppenhuisterweg. Genoemd persoon heeft betrekkelijk groote Photografiën vervaardigd van de prachtigste gezichten, die de dagen van 16 en 17 Augustus ons aanboden. leder, die voor slechts één gulden op 't bezit van die afbeeldingen prijsstelt, en zijn huiskamer met iets werkelijk schoons wil versieren, haaste zich van de aangeboden gelegenheid te profiteeren. 
D.'
De oudste fotografische stadsgezichten van Sneek zijn doorgaans aan Roelof Elzinga toe te schrijven; in veel fotoalbums van Sneker families zijn door hem vervaardigde portretfoto's te vinden.
[Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900.]

     - Lemster Weg V 389, Sneek.
     - Singel, Sneek.
1853 - 22 juli in Leeuwarden getrouwd met Tettje van der Molen. Zij is stroohoedenmaakster, hij is timmerman.
1858 - in geboorteakte zoon Sytze Reinder vermeld als uurwerkmaker in Burum.
1863 - wordt 26 okt. met gezin ingeschreven in Leeuwarden, komende uit Burum, beroep: timmerman.
1866 - wordt 19 juni met gezin uitgeschreven uit Leeuwarden, vertrekt naar Sneek.
1866 - Buiten 't Hoogend (Lemmerweg), Sneek.
maakt zich bekend als fotograaf
1876 - Lemster Straatweg, Sneek
1878 - Oosterdijk, Sneek.
1882 - Buiten 't Oost (Oppenhuizerweg), Sneek.
1883 - op 10 juni in huwelijksakte zoon Sytze Reinder nog genoemd als 'photografist' te Sneek.
1884 - Baljéestraat W1, Leeuwarden
Roelof wordt ingeschreven op 2 juli in het dienstbodenregister van Leeuwarden, komende uit Sneek, beroep: huisknecht bij R.D. Smeding. Zijn vrouw Tetje van der Molen is ingeschreven als keukenmeid bij dezelfde werkgever.
1886 - op 24 april vanuit Leeuwarden vertrokken naar Weerselo (Ov).
1897 - 14 nov. Tetje van der Molen overleden in Weerselo (Ov.)
1908 - overleden 25 mei 1908 te Den Helder.

Bronnen: Ten Hoeve || Burg.Stand || Delpher


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 


Leeuwarder Courant 29 mei 1866De Tijd 26 november 1870Leeuwarder Courant 10 november 1876


Leeuwarder Courant 5 februari 1878Leeuwarder Courant 11 juli 1879

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.