Fotograaf in Amsterdam, Utrecht, Goes en Terneuzen. Sytze Reinder was een zoon van Roelof Lamberts Elzinga, die zich in 1866 in Sneek vestigde als fotograaf. Zijn zoon Roelof Lambertus Elsinga was fotograaf in Bolsward van 1916 tot 1951. 

(* Burum, 10 juni 1858 - † Terneuzen, 3 april 1912)

1863 - Leeuwarden
1866 - Sneek
1875 - Leiden
1878 - photografist in Sneek
1880 - fotograaf in Amsterdam
1882 - fotograaf in Utrecht
1883 - Goes
getrouwd met Tietje van der Kam in Sneek, 10 juni 1883
Sytze Reinder Elzinga is photografist in Goes
1903 - tot 1903 fotograaf in Goes
1903 - vanaf 1903 fotograaf in Terneuzen
1912 - overleden 3 april 1912 in Terneuzen

Bronnen: Wachlin || Burg.Stand

Zie over Sytze Reinder Elzinga ook: Informatie over Elzinga en krantenstukjes, dhr. C. Griep.


Een kabinetfoto van Sytze Reinder Elzinga. De opname van het stadhuis en de Grote Kerk te Goes is van rond 1895 (collectie C. Griep).


 


Leeuwarder Courant 11 juli 1879


Leeuwarder Courant 16 september 1879