afkorting  

jaar  

Titel, etc.  

Adr.boek '28   1928   Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland. Internetversie op adresboek1928.tresoar.nl/
Betten 1992   1992   Klaas Betten. Over de liefhebberij voor boeken, honderd jaar Boekhandel Van der Velde. Boekhandel Van der Velde, Leeuwarden, 1992.
Burg.Stand     Burgerlijke Stand gegevens en andere genealogische bronnen, Tresoar LeeuwardenAlle FriezenOpen Archieven en WieWasWie
Delpher     Delpher Kranten: ruim 12 miljoen Nederlandstalige krantenpagina’s op www.delpher.nl/nl/kranten
Dig. Monument     Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland www.joodsmonument.nl
Dolk 1975   1975   W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975
FF     Fries Fotoarchief (www.friesfotoarchief.nl
Hepkema   Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant), Heerenveen (zie www.delpher.nl/nl/kranten)
Kollum   1978   "Handel en ambacht in Kollum 1925-1975", samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F. Ozinga (Kollum, 1978). Blz.157-158.
KvK     Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Index van dossiers op de website van Tresoar.
LC     Leeuwarder Courant (www.dekrantvantoen.nl of www.delpher.nl/nl/kranten)
Leiden     Leiden 19th-Century Portrait Database of Dutch Cartes de Visite 1860-1914. A Database of Dutch Carte de Visite Studio Portraits CdV's (1860-1914). Op internet: nies.liacs.nl:1860/
Lwd.Nb.     Leeuwarder Nieuwsblad (zie www.delpher.nl/nl/kranten)
Meppel     website "Joods Monument Meppel", www.joodsmonumentmeppel.nl
RKDartists&     RKDartists&; is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Website: rkd.nl/nl/explore/artists
Ten Hoeve   1999   Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd, 1863-1900. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden. 1999
Verstilde tijd   2007   Frédérique van der Palm. Verstilde tijd. Heerenveense fotografen in de 19de en 20ste eeuw. [Uitgegeven bij de tentoonstelling met dezelfde titel in Museum Willem van Haren, 31 maart t/m 13 mei 2007].
Wachlin   2011   Photographers in the Netherlands : a survey of commercial photographers born before 1900 based on data from the Dutch population administration, city directories and newspapers. Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie Rotterdam : Nederlands Fotomuseum Den Haag : Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 2011 
Wierts 2000 Henk Wierts. Photographieën & Dynastieën. Beroepsfotografie in Groningen 1842-1940. In samenwerking met Lies Ast-Boiten, Mirjam E. de Jonge en Steven Wachlin. Egbert Forsten & Profiel, Groningen / Bedum, 2000.
Wumkes   1934   dr G.A. Wumkes. Stads en Dorpskroniek van Friesland II, 1800-1900. Drukkerij Eisma, Leeuwarden, 1934. (wumkes.tresoar.nl)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Langweer

   -  Kuiper (1959)

Leeuwarden

   -  Bernardus Bruining
   -  Henri Paul Emile de la Roche Busé
   -  Dalhuijsen
   -  de heer Guyard (1847)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1847)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1848)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1851)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1854)
   -  Joseph Cohen (1856)
   -  Heinrich Wilhelm Andreas Brustgrün (1863)
   -  Abraham Israël Kiek (1864)
   -  Hendrik Johannes Busé (1873)
   -  firma Sellbach & Lomans (1874)
   -  Andries Antonius (1874)
   -  Andries Antonius (1881)
   -  Roelof Elzinga (1884)
   -  Andries Antonius (1886)
   -  Andries Antonius (1887)
   -  Jelle Christiaan Puist (1897)
   -  Hein de Bruin (1898)
   -  Hotze Sibbles Postma (1904)
   -  Lolke Hendrik Dreise (1906)
   -  Hotze Sibbles Postma (1907)
   -  Hotze Sibbles Postma (1908)
   -  Hein de Bruin (1909)
   -  Hotze Sibbles Postma (1909)
   -  Hotze Sibbles Postma (1910)
   -  Jogchum Bleeker (1916)
   -  Geert Pottjewijd (1917)
   -  Antoon Biegel (1921)
   -  Foto Vaka (1924)
   -  Hylke Abe Rollema (1928)
   -  Hylke Abe Rollema (1931)
   -  Jogchum Bleeker (1934)
   -  Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1936)
   -  Sander Bakker (1936)
   -  Klaas de Vries (1943)
   -  Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1947)
   -  Fotobureau Boonstra (1947)
   -  Foto Riemsma (1948)
   -  Foto de Jong (1949)
   -  Actief (1949)
   -  Brokken (1949)
   -  Jo Smit (1954)
   -  Sander Bakker (1955)
   -  D. Kreger (1955)
   -  2e Klanderijdwarsstraat 9 P. Boonstra (1941)
   -  B. Fockesstraat 3 Antoon Biegel (1926)
   -  Bagijnestraat F 394 = K 64 Martinus Antonius Nagtheim (1856)
   -  Bagijnestraat G 37 = K 17 Antonie Karel Ringler (1859)
   -  Berlikumermarkt 19 H. van Kampen (1933)
   -  Breedstraat K 141 = M 61 Abraham Israël Kiek (1865)
   -  buiten de voormalige Vrouwenpoort Mindert Scheepstra
   -  buiten de voormalige Vrouwenpoort Ruurdtje Slaterus (1894)
   -  buiten de voormalige Vrouwenpoort photographie Studio (1894)
   -  Camstraburen Z 61 Hendrik Johannes Craije (1897)
   -  Cronjéstraat 10 Hendrik Johannes Craije (1928)
   -  Cronjéstraat Y 10 Hendrik Johannes Craije (1910)
   -  Eewal L 82 Hubertus Gosewinus de Groot (1886)
   -  Grachtswal Johannes Franciscus Lomans
   -  Grachtswal firma Sellbach & Lomans
   -  Grachtswal 151 Mindert Scheepstra (1899)
   -  Grachtswal 7 H. de Jong
   -  Grachtswal 9 atelier De Sport
   -  Grachtswal 9 atelier De Sport (1903)
   -  Grachtswal 9 Joseph Dwinger (1921)
   -  Grachtswal over de nieuwe Vischmarckt firma Sellbach & Lomans
   -  Groningerstraatweg R 5 Hendrik Johannes Craije (1901)
   -  Groot Schavernek E 79 = G 5 Johannes Henderikus Egenberger (1864)
   -  Groot Schavernek E 79 = G 5 Jan Hoen (1864)
   -  Groote Hoogstraat L 34 Egidius Leo Kuhlmann
   -  Grote Hoogstraat 9 photographie Studio (1898)
   -  Grote Hoogstraat H 126 Egidius Leo Kuhlmann
   -  Grote Hoogstraat L 26 Andries Antonius (1886)
   -  Grote Hoogstraat L 9 Ruurdtje Slaterus (1897)
   -  Grote Hoogstraat L 9 Jacob Zilverberg (1907)
   -  Gysbert Japicxstraat U 81 Andries Ludovicus Lorié (1913)
   -  Harlingerstraat 26 Ladislaus (van) Korompay (1932)
   -  Harlingerstraat 27 Alle Tjeerds Visser (1928)
   -  Harlingerstraat X 22 Hendrik Johannes Craije (1905)
   -  Harlingerstraat X 27 Alle Tjeerds Visser (1907)
   -  Heerenwaltje 3 Hylke Abe Rollema (1930)
   -  Herestraat C 35 = C 15 Cornelis Bernardus Broersma (1873)
   -  Herestraat C 46 = C 10 Antonie Karel Ringler (1861)
   -  Hofplein hoek St Jacobstraat Hubertus Gosewinus de Groot
   -  Jacob Marisstraat 50 Antoon Biegel (1952)
   -  Johan Willem Frisostraat 18 Joseph Dwinger (1942)
   -  Kanaalstraat 6 Joseph Dwinger (1937)
   -  Kanaalstraat 6 Joseph Dwinger (1940)
   -  Kelders 19 Jogchum Bleeker (1935)
   -  Klanderijstraat W 2 Friedrich Otto Strüppert (1898)
   -  Kleine Hoogstraat G 127 = M 7 Abraham Israël Kiek (1864)
   -  Kleine Hoogstraat L 34 Egidius Leo Kuhlmann (1885)
   -  Kleine Kerkstraat F 90 = K 32 Antonie Karel Ringler (1863)
   -  Kleine Kerkstraat H 21 Hendrik Johannes Craije (1899)
   -  Korenmarkt L 201 - Voorstreek 3 Charles François van Duijl (1909)
   -  Korenmarkt L 201 - Voorstreek 3 Friedrich Otto Strüppert (1909)
   -  Korfmakerstraat 7 Willem Alberts Slager (1928)
   -  Korfmakerstraat C 13 Willem Alberts Slager (1902)
   -  Korfmakerstraat C 7 Willem Alberts Slager (1917)
   -  Kruisstraat B 25 Ladislaus (van) Korompay (1921)
   -  Lange Marktstraat W 14 Hein de Bruin (1909)
   -  Lange Marktstraat W 14 = Nieuwe Veemarkt W 14 Idanus Hendrikus Slaterus (1894)
   -  Langepijp H. van Marcke (1848)
   -  Lijsterstraat 11 Doeke Deinema (1928)
   -  Lijsterstraat 49 = 11 Doeke Deinema (1923)
   -  Marssumerstraat 49 H.J. Zeilstra (1941)
   -  Mendelssohnstraat 21 C. Wiersma (1939)
   -  Molenpad Joseph Dwinger (1940)
   -  Monnikemuurstraat 82 H. Jonker (1933)
   -  Naauw D 59 = E 174 = 2 Andreas Theodorus Rooswinkel (1860)
   -  Naauw H 46 = L 149 = 7 Gerarda Henrietta Matthijssen (1867)
   -  Nieuwe Weststraat (t.o. station) Hendrik Anthonie Karel Ringler (1872)
   -  Nieuweburen 107 Jogchum Bleeker (1925)
   -  Nieuweburen K 204 = O 105 Abraham Israël Kiek (1867)
   -  Nieuwestad 121 De Witte Beer
   -  Nieuwestad 121 De Witte Beer (1912)
   -  Nieuwestad 121 De Witte Beer (1917)
   -  Nieuwestad 32 Joseph Dwinger (1940)
   -  Nieuwestad 53 De Jong (1893)
   -  Nieuwestad 53 Gerrit Hesselink (1928)
   -  Nieuwestad E 36 = G 70 Johannes Henderikus Egenberger
   -  Nieuwestad F 12 = K 83 (tot 1868) Thomas Martin Staas (1867)
   -  Nieuwestad F 8 = K 93 Thomas Martin Staas (1870)
   -  Nieuwestad F 8 = K 93 Cornelis Bernardus Broersma (1874)
   -  Nieuwestad F 8 = K 93 (Vleeschmarkt) Eduard Fuchs (1864)
   -  Nieuwestad K 103 Melis Theodorus Johan van der Hoek (1902)
   -  Nieuwestad K 53 Aaltje de Jong (1895)
   -  Nieuwesteeg 6 Jacobus Marinus van der Peijl (1928)
   -  Nieuwesteeg K 6 Jacobus Marinus van der Peijl (1905)
   -  Noorderweg K 307 = O 70 = 6 Abraham Israël Kiek (1874)
   -  Oostergrachtswal 9 Joseph Dwinger (1928)
   -  Oostergrachtswal 9, ingang Molenpad Joseph Dwinger (1941)
   -  Oostergrachtswal L 27 = U 115 Johannes Franciscus Lomans (1867)
   -  Oostergrachtswal L 27 = U 115 Hendrica Johanna de Both (1879)
   -  Oostergrachtswal L 42a = U 35 Eduard Fuchs (1859)
   -  Oostergrachtswal L 51 = U 5 Hendrik Johannes Busé (1872)
   -  Oostergrachtswal U 9 Joseph Dwinger (1903)
   -  Over de Kelders C17 = C196 = 6 (1851)
   -  Peperstraat 9 Jogchum Bleeker (1938)
   -  Peperstraat 9 Jogchum Bleeker (1940)
   -  Prinsentuin Edouard François (1843)
   -  Romkeslaan Lolke Hendrik Dreise (1908)
   -  Ruiterskwartier G 95 Gerarda Henrietta Matthijssen (1878)
   -  Schoolstraat E 270e = F 9 Hendrik Anthonie Karel Ringler (1872)
   -  Schoolstraat F 9 Hendrik Johannes Craije (1879)
   -  Schrans Hendrik Johannes Craije (1898)
   -  Schrans 139 R. van Breeden (1940)
   -  Schrans 3 Hylke Abe Rollema (1927)
   -  Sint Jacobstraat 19 Doeke Deinema (1911)
   -  Spreeuwenstraat 5 R. de Valk (1940)
   -  St. Jacobsstraat H 50 = L 2 Gerarda Henrietta Matthijssen (1868)
   -  St. Jacobsstraat L 19 Doeke Deinema (1911)
   -  St. Jacobstraat 19 Doeke Deinema (1923)
   -  Stationsweg 12 Friedrich Otto Strüppert (1928)
   -  Stationsweg W 12 Friedrich Otto Strüppert (1914)
   -  Tramstraat 4 Jacobus Marinus van der Peijl (1931)
   -  Tulpenburg V 30 Hendrica Johanna de Both (1890)
   -  Tweebaksmarkt B 25 Gerrit de Jong (1893)
   -  Tweebaksmarkt B 25 De Jong (1893)
   -  Vleeschmarkt F 8 = Nieuwestad F 8 = K 93 Cornelis Bernardus Broersma (1874)
   -  Voorstreek 37 Metro Foto Centrale (1940)
   -  Voorstreek 68 Jogchum Bleeker (1928)
   -  Voorstreek 84 Andries Ludovicus Lorié (1928)
   -  Voorstreek 96 Siewert Jacob Duiker (1928)
   -  Voorstreek A 322 = 84 Andries Ludovicus Lorié (1914)
   -  Voorstreek C 270 = 52 Charles François van Duijl (1902)
   -  Voorstreek C 270 = 52 Friedrich Otto Strüppert (1902)
   -  Voorstreek M 257 = 61 Simon Arnoldus Boudewijn Taconis (1893)
   -  Voorstreek M 275 = 75 Cornelis Halbertsma (1891)
   -  Vredeman de Vriesstraat 56 Foto-atelier Bijlsma (1943)
   -  Weerd 1a Trijntje Ganzinga (1933)
   -  Weerd 7 P.G.H. Mellema (1944)
   -  Weerd G 29 = K 7 Jacobus Jochemus van Haagen (1859)
   -  Weerd G 29 = K 7 Idanus Hendrikus Slaterus (1868)
   -  Weerd G 35 = K 13 Idanus Hendrikus Slaterus (1873)
   -  Weerd het 3de huis van de Langepyp Hendrik Johannes Busé
   -  Weerd K 1a Trijntje Ganzinga (1894)
   -  Weststraat (tussen station en Zaailand) Hendrik Anthonie Karel Ringler
   -  Willemskade F 12 Cornelis Bernardus Broersma (1882)
   -  Willemskade W 1 Thomas Martin Staas (1874)
   -  Willemskade W 1 Hendericus Jacobus de Koe (1895)
   -  Willemskade Zuidzyde L 285 Thomas Martin Staas
   -  Wirdumerdijk 14 Siewert Jacob Duiker (1938)
   -  Wirdumerdijk 14 Foto Modern (1940)
   -  Wirdumerdijk 14 Foto Modern (1944)
   -  Wirdumerdijk G 12 Bartholomeus Feenstra (1902)
   -  Wortelhaven 83 Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1932)
   -  Wortelhaven 83 Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1970)
   -  Zuidergrachtswal U 151 = 22 Mindert Scheepstra (1889)
   -  Zuidergrachtswal U 151 = 22 Jelle Christiaan Puist (1897)

Leiden

   -  (1888)
   -  Hein de Bruin (1888)

Leiderdorp

   -  Singel 27a Bernardus Bruining (1860)

Loppersum

   -  Johannes Hendrik Austermühle (1899)

Subcategorieën