afkorting  

jaar  

Titel, etc.  

Adr.boek '28   1928   Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland. Internetversie op adresboek1928.tresoar.nl/
Betten 1992   1992   Klaas Betten. Over de liefhebberij voor boeken, honderd jaar Boekhandel Van der Velde. Boekhandel Van der Velde, Leeuwarden, 1992.
Burg.Stand     Burgerlijke Stand gegevens en andere genealogische bronnen, Tresoar LeeuwardenAlle FriezenOpen Archieven en WieWasWie
Delpher     Delpher Kranten: ruim 12 miljoen Nederlandstalige krantenpagina’s op www.delpher.nl/nl/kranten
Dig. Monument     Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland www.joodsmonument.nl
Dolk 1975   1975   W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975
FF     Fries Fotoarchief (www.friesfotoarchief.nl
Hepkema   Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant), Heerenveen (zie www.delpher.nl/nl/kranten)
Kollum   1978   "Handel en ambacht in Kollum 1925-1975", samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F. Ozinga (Kollum, 1978). Blz.157-158.
KvK     Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Index van dossiers op de website van Tresoar.
LC     Leeuwarder Courant (www.dekrantvantoen.nl of www.delpher.nl/nl/kranten)
Leiden     Leiden 19th-Century Portrait Database of Dutch Cartes de Visite 1860-1914. A Database of Dutch Carte de Visite Studio Portraits CdV's (1860-1914). Op internet: nies.liacs.nl:1860/
Lwd.Nb.     Leeuwarder Nieuwsblad (zie www.delpher.nl/nl/kranten)
Meppel     website "Joods Monument Meppel", www.joodsmonumentmeppel.nl
RKDartists&     RKDartists&; is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Website: rkd.nl/nl/explore/artists
Ten Hoeve   1999   Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd, 1863-1900. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden. 1999
Verstilde tijd   2007   Frédérique van der Palm. Verstilde tijd. Heerenveense fotografen in de 19de en 20ste eeuw. [Uitgegeven bij de tentoonstelling met dezelfde titel in Museum Willem van Haren, 31 maart t/m 13 mei 2007].
Wachlin   2011   Photographers in the Netherlands : a survey of commercial photographers born before 1900 based on data from the Dutch population administration, city directories and newspapers. Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie Rotterdam : Nederlands Fotomuseum Den Haag : Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 2011 
Wierts 2000 Henk Wierts. Photographieën & Dynastieën. Beroepsfotografie in Groningen 1842-1940. In samenwerking met Lies Ast-Boiten, Mirjam E. de Jonge en Steven Wachlin. Egbert Forsten & Profiel, Groningen / Bedum, 2000.
Wumkes   1934   dr G.A. Wumkes. Stads en Dorpskroniek van Friesland II, 1800-1900. Drukkerij Eisma, Leeuwarden, 1934. (wumkes.tresoar.nl)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Haarlem

   -  Grote Houtstraat 84 Carel Frederik Cordes (1888)
   -  Grote Houtstraat 84 Louis Johan Cordes (1888)

Hamburg

   -  Ladislaus (van) Korompay (1921)

Harlingen

   -  Melis Theodorus Johan van der Hoek
   -  Idanus Hendrikus Slaterus
   -  Joseph Cohen (1859)
   -  H. Siderius (1868)
   -  B. van der Heide (1871)
   -  Arjen Lambertus Boersma (1909)
   -  Andries Gnodde (1912)
   -  Foto Van der Peijl (1937)
   -  HAFO Foto (1939)
   -  Fotobedrijf Visser (1943)
   -  Foto Van der Hoek (1947)
   -  Ambachtsschoolstraat 19 R. de Valk (1940)
   -  by de Westerkerk B. van der Heide
   -  Franekereind Jan de Vries Kzn
   -  Franekereind 36 Arjen Lambertus Boersma
   -  Franekereind 5 Andries Gnodde (1928)
   -  Grote Breedeplaats 5 Lolke Hendrik Dreise (1933)
   -  Heiligeweg 40 Maria Anna Sybilla van der Hoek
   -  Heiligeweg 40 Maria Anna Sybilla van der Hoek (1910)
   -  kermis Fraenkel en Cohen (1859)
   -  Lanen 153 de Vries Gzn & Siderius
   -  Rozegracht 27 Jakob de Vries Gzn
   -  Rozegracht H 27 Jakob de Vries Gzn
   -  Zoutsloot A. Boersma
   -  Zoutsloot Arjen Lambertus Boersma (1912)
   -  Zoutsloot 109 A. Boersma
   -  Zoutsloot B 152 Arjen Lambertus Boersma
   -  Zuiderhaven 23 Lolke Hessel Hommema (1930)

Heelsum

   -  Gerrit Hesselink (1936)

Heerenveen

   -  foto Elbe
   -  Heinrich Wilhelm Andreas Brustgrün
   -  K. de Boer (1914)
   -  Sikke Steensma (1919)
   -  Foto Westerhof (1927)
   -  Sikke Steensma (1935)
   -  Sikke Steensma (1945)
   -  Sikke Steensma (1952)
   -  Ton Teuben (1958)
   -  Bij de Grote Kerk De Jong (1893)
   -  Het Meer 20 Henri Paul Emile de la Roche Busé (1885)
   -  Lindengracht 57 Christiaan Weijer (1919)
   -  Lindengracht 95 (later vernummerd: 83) Henri Paul Emile de la Roche Busé (1901)
   -  Tegenover de Groote Kerk G. Postma (1866)

Heerenveen / Het Meer

   -  nr. 21 Heinrich Wilhelm Andreas Brustgrün (1867)

Hilversum

   -  Johannes Hendrik Austermühle (1946)
   -  Peerlkamplaan 1a Lolke Hessel Hommema (1944)

Huizum

   -  Hendrica Johanna de Both (1899)
   -  Sijmen Folkerts Algera (1899)
   -  Jacobus Marinus van der Peijl (1933)
   -  Foto Atelier Ferdi (1941)
   -  Antoon Biegel (1944)
   -  Antoon Biegel (1944)
   -  Foto Atelier Ferdi (1953)
   -  Kramer (1953)
   -  Antoon Biegel (1953)
   -  Honthorststraat 21 A. Hesselink (1940)
   -  Jacob Marisstraat 24 Antoon Biegel (1934)
   -  Jacob Marisstraat 24 Antoon Biegel (1944)
   -  Schrans 139 Foto Atelier Ferdi (1940)
   -  Verl. Noorderstraat 35 Antoon Biegel (1926)

Hurdegaryp

   -  Foto Christiaans (1963)

Subcategorieën