afkorting  

jaar  

Titel, etc.  

Adr.boek '28   1928   Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland. Internetversie op adresboek1928.tresoar.nl/
Betten 1992   1992   Klaas Betten. Over de liefhebberij voor boeken, honderd jaar Boekhandel Van der Velde. Boekhandel Van der Velde, Leeuwarden, 1992.
Burg.Stand     Burgerlijke Stand gegevens en andere genealogische bronnen, Tresoar LeeuwardenAlle FriezenOpen Archieven en WieWasWie
Delpher     Delpher Kranten: ruim 12 miljoen Nederlandstalige krantenpagina’s op www.delpher.nl/nl/kranten
Dig. Monument     Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland www.joodsmonument.nl
Dolk 1975   1975   W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975
FF     Fries Fotoarchief (www.friesfotoarchief.nl
Hepkema   Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant), Heerenveen (zie www.delpher.nl/nl/kranten)
Kollum   1978   "Handel en ambacht in Kollum 1925-1975", samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F. Ozinga (Kollum, 1978). Blz.157-158.
KvK     Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Index van dossiers op de website van Tresoar.
LC     Leeuwarder Courant (www.dekrantvantoen.nl of www.delpher.nl/nl/kranten)
Leiden     Leiden 19th-Century Portrait Database of Dutch Cartes de Visite 1860-1914. A Database of Dutch Carte de Visite Studio Portraits CdV's (1860-1914). Op internet: nies.liacs.nl:1860/
Lwd.Nb.     Leeuwarder Nieuwsblad (zie www.delpher.nl/nl/kranten)
Meppel     website "Joods Monument Meppel", www.joodsmonumentmeppel.nl
RKDartists&     RKDartists&; is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Website: rkd.nl/nl/explore/artists
Ten Hoeve   1999   Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd, 1863-1900. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden. 1999
Verstilde tijd   2007   Frédérique van der Palm. Verstilde tijd. Heerenveense fotografen in de 19de en 20ste eeuw. [Uitgegeven bij de tentoonstelling met dezelfde titel in Museum Willem van Haren, 31 maart t/m 13 mei 2007].
Wachlin   2011   Photographers in the Netherlands : a survey of commercial photographers born before 1900 based on data from the Dutch population administration, city directories and newspapers. Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie Rotterdam : Nederlands Fotomuseum Den Haag : Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 2011 
Wierts 2000 Henk Wierts. Photographieën & Dynastieën. Beroepsfotografie in Groningen 1842-1940. In samenwerking met Lies Ast-Boiten, Mirjam E. de Jonge en Steven Wachlin. Egbert Forsten & Profiel, Groningen / Bedum, 2000.
Wumkes   1934   dr G.A. Wumkes. Stads en Dorpskroniek van Friesland II, 1800-1900. Drukkerij Eisma, Leeuwarden, 1934. (wumkes.tresoar.nl)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Baard

   -  H.A. Dijkstra (1932)

Balk

   -  M. Mandenmaker (1928)

Bandoeng (Java, Ned. Indië)

   -  Johannes Hendrik Austermühle (1921)

Batavia

   -  Johannes Hendrik Austermühle (1940)

Beetsterzwaag

   -  Berend Evert Maat
   -  Berend Evert Maat (1875)
   -  Berend Evert Maat (1879)
   -  Berend Evert Maat (1881)

Bergum

   -  Jakob Franke (1911)
   -  Bergumerdam Jakob Franke (1923)

Berlikum

   -  Doeke Deinema (1899)

Boedapest

   -  Ladislaus (van) Korompay (1934)

Bolsward

   -  Henri Paul Emile de la Roche Busé
   -  Joh. F. Knorr
   -  Julius Selander
   -  Johannes Hendrik Austermühle
   -  Abraham Israël Kiek (1867)
   -  Hendrik Johannes Busé (1871)
   -  Carel Frederik Cordes (1876)
   -  Carel Frederik Cordes (1878)
   -  gebr. Cordes (1879)
   -  Anne Molenaar (1895)
   -  Anne Molenaar (1896)
   -  Johannes Hendrik Austermühle (1904)
   -  Anne Molenaar (1908)
   -  Appelmarkt Carel Frederik Cordes
   -  Dijkstraat Jakob de Vries Gzn
   -  Dijkstraat 14 Jakob de Vries Gzn (1886)
   -  Dijkstraat 206 Hendrik Anthonie Karel Ringler
   -  Dijkstraat 31 Jakob de Vries Gzn (1885)
   -  Groote Dijlakker, Wijk C, No.47 Johannes Hendrik Austermühle (1906)
   -  Grote Dijlakker K. Koelemay
   -  Grote Dijlakker Anne Molenaar (1893)
   -  Grote Dijlakker 31 Sijmen Folkerts Algera (1928)
   -  Grote Dijlakker C 46 (= 28) Anne Molenaar (1897)
   -  Grote Dijlakker C 47 (= 29) Anne Molenaar (1904)
   -  Kleinzand Sijmen Folkerts Algera (1906)
   -  St. Janspoort Jakob de Vries Gzn (1889)
   -  St. Janspoort Jakob de Vries Gzn (1895)

Buitenpost

   -  B 175 Ladislaus (van) Korompay (1928)

Burgum

   -  No. 217 Jakob Franke (1928)

Subcategorieën