Fotograaf in Sneek van januari 1869 tot december 1873, daarna in Groningen.

(* Deventer, 27 juni 1832 - † Haarlem, 3 januari 1918)

Vijf jaar lang had Roelof Elzinga een concurrent in de in 1831 in Deventer geboren fotograaf GODFRIED DE JONG. In de Sneeker Courant van 20 januari 1869 en die van 26 juni 1869 adverteerde De Jong opnieuw: 'G. de Jong, steendrukker, heeft vanaf heden zijn photographische werkplaars geopend en noodigt door dezen zijne geachte stadgenooten beleefdelijk uit deze naar de eischen des tijds daargestelde inrigting te komen bezigtigd, onder aanbeveling van met gunst te worden vereerd.'
En: 'Bij elke weersgesteldheid worden bij den ondergeteekende PHOTOGRAPHIEN vervaardigd, waarop het geachte publiek nogmaals opmerkzaam wordt gemaakt. G. de Jong'
Op 6 december 1873 verliet De Jong Sneek om zich in Groningen te vestigen.
[Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900]

>1855 - Deventer, muzikant
>1858 - Zwolle
>1873 - Sneek
lithograaf en photograaf
>1887 - Groningen
lithograaf en photograaf, werkte samen met Willem Bernard Bekkering
>1896 - Amsterdam
photograaf
>1902 - Rhenen
>1904 - Amsterdam
  - Haarlem

Bronnen: Ten Hoeve || Wachlin


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar.Leeuwarder Courant 20 april 1860


Algemeen Dagblad 30 april 1870