Fotograaf, filiaalhouder in Leeuwarden voor Johannes Henderikus Egenberger.

De in Groningen met veel succes als fotograaf werkzame kunstschilder J. H. Egenberger opende in december 1864 (nadat hij in november ontslag had gekregen als directeur der Academie Minerva) een filiaal te Leeuwarden, dat gedreven werd door Jan Hoen, gehuwd met een nicht van Egenberger. Toen deze laatste in zijn directeurschap was hersteld, trok hij zich hier terug en bracht eind mei 1865 "ter kennisse van belanghebbenden, dat hij zijn Photographisch Atelier te Leeuwarden voor goed heeft geëindigd en geene compagnieschap heeft gesloten met iemand hoegenaamd". Hoen, die nog even doorwerkte onder firmanaam Egenberger & Co, vertrok al aan het eind van datzelfde jaar.
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

1864 - Groot Schavernek E 79 = G 5, Leeuwarden.
filiaalhouder voor Johannes Henderikus Egenberger
1865 - filiaal in Leeuwarden beëindigd
1865 - Getrouwd te Leeuwarden op 1 april 1865 met Louise Felicite Adelaide Constance de Fontenay, nicht van Johannes Henderikus Egenberger.

Bronnen: Dolk 1975 || Burg.Stand


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar