Fotograaf in Leeuwarden, in 1901 vertrokken naar Ede-Wageningen.

(* Grouw, 11 nov. 1859 - † Naarden, 22 dec. 1936)

In 1891, toen hier nog maar vijf fotografen werkzaam waren, kwam er toch weer één bij: Cornelis Halbertsma, een kleinzoon van dr. Eeltje. Bij het meergemelde bezoek in 1892 werd de koninginnen uit naam der ingezetenen een met zilver gemonteerde portefeuille met stadsgezichten aangeboden (nog steeds bewaard in het Koninklijk Huisarchief). Halbertsma, die graag experimenteerde en inzond naar vaktentoonstellingen, had deze opnamen "in platino-type" vervaardigd (het matte platinapapier, van 1880 tot 1937 op de markt, werd vooral toegepast om zijn weergavemogelijkheid van verschillende tinten grijs). Reeds in 1901 vertrok Halbertsma; later werd hij ambtenaar bij het systeem-Bertillon, een voor een belangrijk deel op gefotografeerde beeltenissen gebaseerde identificatiemethode.
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

 

1883 - Getrouwd in Harlingen op 4 december 1883 met Feikje Catharina Krins.
1884 - De enige dochter uit het huwelijk van Cornelis Halbertsma en Feikje Krins wordt geboren in Wageningen.
1891 - Voorstreek M 275 = 75, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1900 - Hoffotograaf
1901 - naar Ede-Wageningen
1936 - overleden 22 dec. 1936 te Naarden.

Bronnen: Dolk 1975 || Burg.Stand || LC


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


LC 3-9-1900

28-2-1901