De uit Frankrijk afkomstige familie Guijard, Jean Simon Guyard, zijn vrouw Elisabeth van der Plas en zonen Ludiscus en Leon en dochter Eypemie werkten tussen 1844 en 1851 door heel Nederland. Rondreizende daguerreotypisten.

Vier jaar later logeerde in de Nieuwe Doelen "de heer Guyard, zoo voordeelig bekend door het welslagen van zijn fraaije portretten en zijne wedervoortbrengselen"; hij leverde "zwarte en gekleurde Daguerréotype portretten en familiegroepen in eenige seconden en zonder zonneschijn".
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

1847 - Leeuwarden.
rondreizend fotograaf, logeerde in 1847 in de Nieuwe Doelen
1849 - Leeuwarden

Bronnen: Dolk 1975 || RKDartists& || Delpher


 Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 


Leeuwarder Courant 2 juli 1847


Leeuwarder Courant 24 augustus 1849