Afdrukken

Vier jaar later logeerde in de Nieuwe Doelen "de heer Guyard, zoo voordeelig bekend door het welslagen van zijn fraaije portretten en zijne wedervoortbrengselen"; hij leverde "zwarte en gekleurde Daguerréotype portretten en familiegroepen in eenige seconden en zonder zonneschijn".
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

1847 - Leeuwarden.
rondreizend fotograaf, logeerde in 1847 in de Nieuwe Doelen

Bronnen: Dolk 1975


 

 

Geen voorbeelden van foto's beschikbaar