Rondreizend fotograaf, in juni 1843 enkele dagen werkzaam in de Prinsentuin in Leeuwarden.

"Intussen was de eerste rage van de Parijzenaars voor de daguerreotypieën wat uitgewoed en verschenen hier rondreizende Franse portrettisten. Zo was er in juni 1843 een Edouard Francois enkele dagen (van 10 tot 16 uur) in de Prinsentuin werkzaam; deze beloofde tegen f 4 tot f 7 "portretten in één minuut, met frappandste gelijkenis. N.B. Hij begeeft zich ook bij het publiek aan huis, heeft nog eenige Daguerotipe Toestellen te koop en leert het in 5 lessen aan."
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

1843 - Prinsentuin, Leeuwarden.

Bronnen: Dolk 1975


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar