Hironimus Fraenkel, geboren in Duitsland, woonde tot plm. 1847 in Winschoten. Vanaf de jaren vijftig tot april 1867 in de Folkingestraat in Groningen, waarna hij met zijn gezin vertrok naar Amsterdam. Behalve fotograaf was hij ook barometermaker en koopman. Tenminste drie van zijn zoons en een dochter worden ook fotograaf.

Zie ook: Joseph Cohen

(* Saerstedt (Hannover), 15 mrt. 1811 - † Amsterdam, 17 juni 1887)  

1846 - De heren H. Fraenkel van Winschoten en J.M. van Cohen "uit Duitschland" adverteren in de Groninger Courant van 24 maart 1846 met een "ONFEILBAAR MIDDEL tot het verdrijven van RATTEN en MUIZEN, WEEGLUIZEN, ENZ.". 
1859 - 10 juli: Fraenkel en Cohen "photographisten" uit Groningen bezoeken de kermis te Harlingen, "bewerkende photographie".
1859 - 15 juli: Leeuwarden, op de Langepijp tegenover de Groote Societeit
1867 - tot april 1867 adres: Folkingestraat F244, Groningen.
1867 - april 1867 vertrokken naar Amsterdam
1887 - overleden 17 juni 1887 in Amsterdam

Bronnen: Wierts || Wumkes || Delpher


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 


Leeuwarder Courant 15 juli 1859


Dragtster Courant 3 november 1864