1859, 10 juli: Fraenkel en Cohen "photographisten" uit Groningen bezoeken de kermis te Harlingen, "bewerkende photographie".
[Uit: G.A. Wumkes. Stads- en Dorpskroniek van Friesland II, 1800-1900.]

Zie ook: Joseph Cohen

1859 - kermis, Harlingen.

Bronnen: Wumkes


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar