Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Lambertus van der Feer kreeg zijn opleiding tot fotograaf in Haarlem. Vervolgens was hij werkzaam als (assistent-)fotograaf in Amsterdam, Den Haag en Doornik (B). In 1895 vestigde hij zich als fotograaf na het overlijden van zijn vader in het ouderlijk huis in zijn geboortestad Sneek. Nevenvestiging in Bolsward.

(* Sneek, 18 jan. 1867 - † Amersfoort, 13 sep. 1920)

De laatste negentiende-eeuwse Sneker fotograaf die vermeld moet worden is de in 1867 in Sneek geboren LAMBERTUS VAN DER FEER. Hij kreeg zijn fotografische opleiding in Haarlem, Amsterdam, Den Haag en in België. In 1895 vestigde hij een fotoatelier in het herenhuis van zijn ouders, Pieter J. van der Feer en Henderica Frederica Wouda. Dat was aan de toen zo geheten Nieuwe Kade, daar waar later de Hooiblokstraat overging in de Bothniakade.
In 1901 deed Van der Feer zijn atelier over aan de ook in Steenwijk gevestigde H. NIEWEG. In 1918 vertrok hij uit Sneek naar Amersfoort.
[Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900.]

1894 - Vermeld in notariële akte, wonende te Tournay.
1895 - Nieuwe Kade 58, Sneek.
1901 - Botniakade 60, Sneek.
atelier overgedragen aan Herman Nieweg. De zaak blijft wordt voortgezet onder de oude naam L. van der Feer Pz.
1909 - Lambertus van der Feer koopt een herenhuis met tuin, erf en atelier in Bolsward van de weduwe van Sipke Halbertsma Reinbach
1918 - 26 jan.: verkoop herenhuis in Bolsward aan de Grote Markt, waarin gevestigd het photografisch atelier van den heer L. van der Feer
1918 - uit Sneek vertrokken naar Amersfoort
1920 - overleden 13 sep. 1920 te Amerfoort
 

Bronnen: Ten Hoeve || Wachlin || Burg.Stand


Voorbeelden van foto's

   
Fotograaf  -  Lambertus van der Feer Pzn
Afbeelding  -  Jacobus Barelds de Jong (1877-1955)
Bijzonderheden  -   
Datering  -  tussen 1895 en 1902
Motivering  -  In 1895 vestigt Van der Feer zich in Sneek, in 1901 deed hij zijn atelier over aan H. Nieweg.

 


 

Leeuwarder Courant, 3 augustus 1895

Nieuw Advertentieblad 2 februari 1901


Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant) 23 juli 1902.


Leeuwarder Courant 19 januari 1918

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.