Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Fotograaf in Heerenveen

(* Schleeswijk Holstein, Denemarken, 1816 - † Schoterland, 21 juni 1894)

De eerste fotograaf in Heerenveen was ook van buitenlandse afkomst. Hij heette Heinrich Wilhelm Andreas Brustgrün en werd geboren in 1815 in Schleeswijk-Holstein, Denemarken. Hij moet zich voor 14 oktober 1867 in Heerenveen gevestigd hebben, want op die datum verhuisde hij naar Het Meer, nummer 21. Hij was weduwnaar van Maria Wilhelmina Slange en had een dochter in Duitsland. Tot aan zijn dood in 1894 leefde hij afwisselend in Heerenveen en Nijehaske. In zijn necrologie wordt hij omschreven als een stille persoonlijkheid en 'dé photograaf voor Heerenveen en den wijden omtrek'. Veel inkomsten zal het fotografisch atelier Brustgrün niet hebben opgeleverd, gelet op het vervolg van zijn necrologie: 'De heer Brustgrün was, hoe benard zijn levensomstandigheden gewoonlijk ook waren, steeds heer, werd als zodanig door ieder enigermate gerespecteerd en wist zich ook te doen respecteren. 't Was een man, zo liet een goede kennis zich tegen ons uit, om er tweemaal van te schrikken: kwaamt ge in zijne kamer, de eenige die hij bewoonde, dan schrokt ge bij den aanblik van die tafel, en die andere weinige meubelstukken, wier gesteldheid ten duidelijkste verrieden, dat in lange jaren hier geen vrouwenhand den scepter had gevoerd, en ontmoette ge even later den heer Brustgrün op den weg, dan schrokt ge weer, daar de gedachte zich bij u opdrong: hoe is het mogelijk, dat een man met zulk een beschaving en zulke manieren in zulk een woning verblijven kan. De grijsaard gereikte den hoogen ouderdom van 78 jaren.' De huishoudster van Brustgrün, Jeltje Roorda, was in 1887 gestorven en het beeld dat hier geschetst wordt zal ongetwijfeld van de laatste jaren voor zijn dood geweest zijn.
Brustgrün was voornamelijk portretfotograaf. In een advertentie beveelt hij zich in de gunst van het 'geëerde publiek aan tot het maken van fijne PORTRETTEN en alles wat tot het vak behoort'.[..]
Bron: Frédérique van der Palm. Verstilde tijd. Heerenveense fotografen in de 19de en 20ste eeuw. [Heerenveen, 2007]
(De necrologie van Brustgrün is ontleend aan het Nieuw Advertentieblad van 23 juni 1894.)

     - Heerenveen.
Fotograaf in Heerenveen
1863 - Leeuwarden.
fotograaf en porceleinschilder in Leeuwarden, inwonend bij fotograaf Eduard Fuchs
1865 - Drachten
tijdelijk atelier van Eduard Fuchs in Drachten, Brustgrün fotografeert
1867 - nr. 21, Heerenveen / Het Meer.
verhuist naar Het Meer nummer 21
1894 - overleden 21 juni 1894 te Schoterland.

Bronnen: Leiden || Verstilde tijd || Wachlin || Burg.Stand || Delpher


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 


Dragtster Courant 15 juni 1865

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.