Fotograaf in Leeuwarden

1949 - Cronjéstraat 1, Leeuwarden
1950 - Achlumerstraat 2, Leeuwarden

Bronnen: Delpher

 


Leeuwarder Courant 24 februari 1950