Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Fotograaf in Leeuwarden.

(* Leeuwarden, 2 augustus 1841 - † Leeuwarden, 9 maart 1919)

Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975:
"C. B. Broersma had in 1874 zijn opleiding afgerond "aan de met roem bekende Photographische Kunstinrichting van den Heer B. Bruining, Photographe van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden" te Leiden (Bernardus Bruining was een Leeuwarder kastmakersleerling, die in 's-Gravenhage was opgeleid tot kunstschilder en fotograaf), toen hij de beschikking kon krijgen over het atelier aan de Vleesmarkt te Leeuwarden, tevoren gebruikt door de collega's Fuchs en Staas. Enkele jaren later betrok hij een huis aan de Willemskade, hoek Prins Hendrikstraat. [...] Omstreeks 1908 beëindigde Broersma zijn fotografische werkzaamheden".

Broersma had een speciale band met het Koningshuis. Zijn opleiding had hij al gekregen in Leiden bij hoffotgraaf Bruining. In 1892 maakten Koningin-Regentes Emma en de jonge koningin Wilhelmina (elf jaar oud) een rondreis door Nederland om de polulariteit van het Koningshuis na Willem III op te vijzelen. Ze kwamen in juni 1892 ook naar Leeuwarden. Broersma maakte een foto van de intocht, die in het prentenkabinet van het Fries Museum aan de vorstinnen aangeboden werd. Een jaar later, in april 1893, werd Broersma ontboden op paleis Het Loo om opnamen te maken van de jonge koningin Wilhelmina in Fries kostuum. In 1894 kreeg hij het recht om zichzelf 'Hofphotograaf' te noemen. En bij een volgend bezoek aan Leeuwarden van Wilhelmina in 1905, nu met haar echtgenoot Prins Hendrik, maakte Broersma weer een 'goed geslaagde photografie' van de intocht.


1873 - Herestraat C 35 = C 15, Leeuwarden.
1874 - Vleeschmarkt F 8 = Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden. Geopend 16 juli 1874
1874 - Getrouwd op 11 juli 1874 te Franekeradeel met Ida Adama, afkomstig van Dongjum.
1877 - Ida Adama overleden (11 jan. 1877 te Leeuwarden)
1878 - Op 12 september 1878 getrouwd te Baarderadeel met Lina Maria Engelman, afkomstig van Weidum.
1882 - Willemskade F 12, Leeuwarden.
1908 - zaak beëindigd
1919 - overleden 9 mrt. 1919 te Leeuwarden.

Bronnen: Dolk 1975 || Burg.Stand || Delpher


 

Fotograaf  -  Cornelis Bernardus Broersma
Afbeelding  -  onbekende man (portret)
Bijzonderheden  -   
Datering  -  tussen 1874 en 1882
Motivering  -  De Photographische Kunstinrichting van C.B. Broersma was van 1874 tot 1882 gevestigd op de Nieuwe Stad K 93, zoals op de achterkant vermeld staat.

  

   

Fotograaf  -  Cornelis Bernardus Broersma
Afbeelding  -  drie onbekende vrouwen (studio-opnames)
Bijzonderheden  -  achterzijde van deze drie foto's is identiek
Datering  -  tussen 1882 en 1908
Motivering  -  het atelier van Cornelis Broersma was van 1882 tot het opheffen van de zaak in 1908 gevestigd op het op de achterkant genoemde adres Willemskade F 12
    foto's: collectie Adri Meesters

 

 

Fotograaf  -  Cornelis Bernardus Broersma
Afbeelding  -  koningin Wilhelmina
Bijzonderheden  -   
Datering  -  1893, 27 april 
Motivering  -  Op 27 april 1893 werd fotograaf Broersma ontboden op paleis Het Loo om opnamen te maken van de jonge koningin Wilhelmina, 12 jaar oud, in Fries kostuum. 
    foto: collectie Beeldbank Groningen 

 

   

Fotograaf  -  Cornelis Bernardus Broersma
Afbeelding  -  onbekende man (studio-opname)
Bijzonderheden  -   
Datering  -  tussen 1894 en 1908
Motivering  -  het atelier van Cornelis Broersma was van 1882 tot het opheffen van de zaak in 1908 gevestigd op het op de achterkant genoemde adres Willemskade 12. In augustus 1894 krijgt Broersma het recht om het wapen van de Koningin-Regentes te voeren en wordt sindsdien vermeld als 'Hofphotograaf'. 
    foto: collectie Adri Meesters 

 

  

Fotograaf  -  Cornelis Bernardus Broersma
Afbeelding  -  onbekende vrouw (studio-opname)
Bijzonderheden  -   
Datering  -  tussen 1894 en 1908
Motivering  -  het atelier van Cornelis Broersma was van 1882 tot het opheffen van de zaak in 1908 gevestigd op het op de achterkant genoemde adres Willemskade 12. In augustus 1894 krijgt Broersma het recht om het wapen van de Koningin-Regentes te voeren en wordt sindsdien vermeld als 'Hofphotograaf'. 
     foto: collectie Adri Meesters


Meer foto's van Cornelis Bernardus Broersma: 
Leeuwarder Courant 8 mei 1874


Leeuwarder Courant 10 juli 1874


Leeuwarder Courant 16-01-1880


Leeuwarder Courant 31 december 1881


Leeuwarder Courant 25-12-1882


Leeuwarder Courant 14 juli 1882


Leeuwarder Courant 05-04-1886


Leeuwarder Courant 27 juni 1892

 
Leeuwarder Courant 01-05-1893


Leeuwarder Courant 09-12-1893


Het Vaderland 13-04-1894


Leeuwarder Courant 07-08-1894

 
Leeuwarder Courant 17-10-1905


Leeuwarder Courant 31 augustus 1907

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.