Fotograaf in Nijeberkoop


Nieuwsblad van Friesland (Hepkema) 31 december 1930