Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Gevestigd:

1918 - apr. - Mej. G. A. A. Steensma, fotograaf. Vredeman de Vriesstraat 52. van Groningen
1919 - dec. - J. Meijer fotograaf, Voorstreek 239. van Alkmaar.
1920 - juli - L. Matz, fotograafbediende. Cornelis Frederikstraat 2, van den Haag
    aug. - T.H. Krüger, fotograaf, Verkorteweg 20, van Amsterdam.
1923 - okt. - Ph. C. Knopper, fotograaf, Wijbr. de Geeststraat 37 van Sappemeer
1927 - juni - L. J. de Kok, fotograaf, Ramstraat 81, van Huizum
1928 - apr. - S.J. Duiker, fotograaf en winkelier, Voorstreek 96, van Sappemeer
1930 - dec. - A. Koch, film-fotograaf, Holl.dijk 3, van Eindhoven
1931 - jan. - H. Mellema, fotograaf, Spanjaardslaan 94, Rotterdam
1931 - aug. - H. Koch, fotograaf, Gr. Kerkstraat 21, van Tilburg
      - A. Koch, film-fotograaf, Groote Kerkstraat 73, van Huizum
    sep. - E. G. v. d. Peijl, fotograaf. Nieuwesteeg 6, van Breda
      - M.L. van Genesen, fotograaf, Kleine Hoogstraat 8, van Tilburg
     nov - H. Mellema, fotograaf. Spanjaardslaan 94. van Enschedé
1932 - okt. - A. Pool, fotograaf, Albert Cuypstr. 5, van Amsterdam
1933 - dec. - T. Smeer, fotograaf, Paul Krugerstraat 25, van Huizum.
1934 - feb. - W. Blrkenhener, fotograaf, Groote Kerkstraat 57, van Utrecht
    mrt. - A. Veeman, fotograaf, Pieterseliestraat 4, van Groningen
    apr.   T. Smeer, fotograaf (h.), Alb. Cuijpstr. 5, van Amsterdam
1935 - apr. - S. Germans, fotograaf, Valeriusstraat 1, van Haarlem.
1936 - dec. - S. Bakker, fotograaf, Emmakade 33, van Zwolle
1937 - nov. - A. Hesselink, fotograaf, Honthorststr. 21, van Nes (Ameland)
1938 - dec. - A. Hesselink, fotograaf (h.), Honthorststr. 21, van  Nes (Ameland)
1939 - juni - H. Dijkstra, fotograaf, G. Japicxstraat 96, van Baard
1940 - nov. - Th. van Dijk, fotograaf, Verl. Schrans 26, van Amsterdam
1941 - apr. - J. Mostert, fotograaf, W. Loréstraat 32, van Groningen.
    mei - H. J Zellstra. fotograaf, Marssumerstraat 49, van Sneek

Vertrokken:

1918 - juli - Ph.C. Knopper, fotograaf, van Elizabethstraat 31 naar Enschedé.
1919 - feb. P.C. Janus, fotograaf, van Achter de Hoven 74 naar Zwolle. Eendrachtstraat 87.
    okt. - B. Spandaw, fotograaf, van Winsemiusstraat 11 naar Oostburg. 
    okt. W. von der Hake, fotograaf, van 7e Vegeiindwarsstraat 5 naar Vlissingen, Vrouwestraat 25
    nov. - J. Wielinga, fotograaf, van Nieuweburen 120 naar Berlikum
1921 - okt. G. Riemsma. fotograaf, van Dokkumerstraat 11 naar Gorinchem
1925 - feb. - Ph.C. Knopper, fotograaf, van Wijbrand de Geeststraat 37 naar Groningen, Davidstraat 13
1926 - jan. P.G. Steen, fotograaf, van Ruiterskwartier 161 naar Beetsterzwaag
1927 - dec. - T. Mollinga, fotograaf Nieuwestad 62, naar Huizum, Vondelstraat 17
1929 - apr. G. Riemersma, fotograaf, Dokkumerstr. 11 naar Gorrediik, Langewal 362
1930 - sep. - S. Postma, fotograaf van Sontstraat 31 naar Hilversum, Spechtstraat 17
 1931 - nov.  - H. Koch, fotograaf, van Groote Kerkstraat 21 naar Groningen. Oosterstraat 25b 
      - M.L. van Genesen, fotograaf, van Kleine Hoogstraat 8 naar Tilburg
1933 - aug. - Z.L. Blok, film-fotograaf, Groote Kerkstraat 57, naar Groningen
    dec. - T. Bijker, fotograaf, van Anjelierstraat 11 naar 's Gravenhage, Arsselinxstraat 57
1934 - feb. - T. Smeer, fotograaf, van Paul Krugerstraat 25 naar Amsterdam, Kromboomsloot 36
    apr. - W. Oost, fotograaf, van 3e Saskiadwarsstraat 8 naar Hilversum
    sep. - A. v.d. Peijl, fotograaf, Honthorststr. 2, naar Wolvega, Hoofdstr. 27
1935 - jan. - R. v. Breeden, fotograaf, van v. Harenstraat 19, naar Huizum, Bosboomstr. 25
    mrt.   A. Hesselink, fotograaf, van Marssumerstraat 25 naar Ameland, Nes
    mei - A. Pool, fotograaf, Albert Cuypstr. 5, naar Amsterdam, 2e Boerhaavestr. 59
      - M T Smeer, fotograaf, Frans Halsstraat 32. naar Amsterdam, Beukenweg 21 II
    jun. - J. M. van der Peijl, fotograaf, Frans Halsstraat, Huizum, naar Nes (Ameland), Badweg
1937 - mei - A. Hesseiink, fotograaf, 1e Torendw.straat 16, naar Nes (Ameland)
    jun. - A. v. d. Peijl, fotograaf, van Bagijnestraat 45 naar Groningen, Riouwstraat 28
1939 - jan. - C.J. Schipper, fotograaf. Verl. Noorderstr. 69. naar Velsen, Trompstraat 19
1940 - jan. - C Wiersma, fotograaf, van Mendelssohnstraat 21 naar Enkhuizen, Westerstr. 132
    juli - R. de Valk. fotograaf, van Spreeuwenstraat 5 naar Harlingen, Ambachtsschoolstraat 19
1941 - aug. - Th. van Dijk, fotograaf, Verl. Schrans 26, naar Amsterdam, Zaanstraat 86 3h

 Bron: Delpher (Leeuwarder Courant en Leeuwarder Nieuwsblad)

Bron: Leeuwarder Courant

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.