Nieuwsblad van Friesland (Hepkema) 24 december 1913