Snelfotograaf in Leeuwarden, 1912-1913.

Deze vestiging van de American Automatic Photogr. Company heeft slechts een kort bestaan gehad. Tot 15 augustus 1912 werd er in het "verkooplokaal De Zwaan" een likwidatieverkoop van gordijnstoffen, tafelkleden enz. gehouden. Op 29 augustus wordt er nog een fotograaf en een cassière gezocht en kort daarna zal de snelfotografie-zaak van start gegaan zijn. Op 3 september wordt er in een advertentie dank uitgebracht aan de klanten die teleurgesteld moesten worden "wegens een defect bij de opening onzer zaak aan de machine". De daarop volgende maanden is iedereen welkom om voor een kwartje 12 foto's te laten maken, maar eind december is het alweer voorbij. Het pand 'De Zwaan' wordt te huur of te koop aangeboden. Van 15 tot 23 februari wordt er een 'zoogenaamde winkelraam-expositie' van het Centraal-Comité voor Drankbestrijding gehouden. In april 1913 wordt er aan de firma Drielsma een vergunning verleend om in het pand een 'herstel-inrichting van rijwielen' te vestigen.

1912 - Leeuwarden, Voorstreek 243
geopend ± 1 september 1912
1912 - gesloten ± 31 december 1912

Bronnen: Delpher || Kienjet 2022


 

 
Leeuwarder Courant 29 augustus 1912

 
Leeuwarder Courant 3 september 1912

 
Leeuwarder Courant 13 september 1912


Leeuwarder Courant 15 november 1912

 
Leeuwarder Courant 9 december 1912