Huis- en Rijtuig-schilder en fotograaf in Franeker

(waarschijnlijk Murk Sytses van der Ploeg, geboren 23 juli 1813 in Franeker)

1859 - Franeker
fotograaf als bijbaan naast huis- en rijtuig-schilder

Bronnen: Delpher | Burg.StandFraneker nieuws- en advertentieblad 19 juni 1859