Fotograaf te Groningen vanaf 1863.

(* Dantzig, 31 juli 1839 - † Groningen, 4 augustus 1914)

1863 - komt september 1863 vanuit Hamburg in Groningen, woont tot eind 1864 bij fotograaf Carl Georg Hunerjäger, Oude Boteringestraat A226
1864 - Oude Boteringestraat A250 (woonadres: Oude Boteringestraat K62)
1866 - zilveren medaille Vereniging van Volksvlijt Amsterdam
1869 - bronzen medaille Groningsche departement Nederlandsch Maatschappij tot bevordering der Nijverheid
1870 - Oosterstraat E204a (ingang Donkergang)
1872 - zilveren medaille op tentoonstellingen in Winsum en Hoogezand
1873 - medaille van verdienste op wereldtentoonstelling in Wenen
1873 - vanaf 1873 hof-photograph Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden
1874 - zilveren medaille op tentoonstellingen in Appingedam, Warffum en Veendam
1875 - zilveren medaille Voigtländer prijsvraag
1876 - 'Grote Prijsmedaille' op wereldtentoonstelling in Philadelphia
1877 - medaille voor kunst en wetenschappen van Z.K.H. de Groothertog van Oldenburg
1877 - genaturaliseerd tot Nederlander
1878 - vanaf 1878 hoffotograaf van koning Willem III
1882 - 15 oktober in Pruisen gehuwd met Hermine Sophie Philippine Röbbelen (* Hildesheim 1847 - † Groningen 1900)
1884 - Grote Markt B6a = Kreupelstraatje B6c
vanaf december 1884
1894 - diploma ven verdienste Geldersche Amateur Fotografen Vereniging Arnhem
1900 - na omnummering: Kreupelstraatje 2/2a
1904 - gouden dasspeld van Z.K.H. Grootvorst van Rusland 
1905 - onderscheiding op wereldtentoonstelling in Luik
1912 - zaak opgeheven
1914 - overleden 4 augustus 1914 te Groningen
 

Bronnen: Wierts || Delpher


Voorbeelden van foto's

  

Fotograaf  -  Fr. Jul. von Kolkow
Afbeelding  -  onbekend kind
Bijzonderheden  -   
Datering  -  1873 (of iets later)
Motivering  -  Achterop worden diverse prijzen vermeld, alle behaald in of voor 1873 (prijzen van 1874 en later niet vermeld). Middenboven staat een jaartal: 1873.
    foto: collectie Adri Meesters


Provinciale Drentsche en Asser Courant 04-12-1884


Provinciale Drentsche en Asser Courant 12-12-1884