Fotograaf in Joure vanaf 1901 tot ca. 1904, mogelijk al eerder actief als fotograaf in Goënga.

(* Goënga, 7 februari 1873 - † Amsterdam, 18 april 1955)

1892 verwersknecht te Goënga (inschrijving Militie)
1901 - 6 juli: gehuwd met Catharina Meindersma. In de huwelijksakte wordt hij vermeld als 'photograaf geboren en wonende te Goënga'. 
1901 - 27 juli: Photografisch Atelier geopend
Driessenstraat
1902 - 28 maart: Albert Landstra, fotografist wonende te Joure. Eigenaar van een burgerhuis met atelier en erf aan de Driessenstraat, kad. Joure, sectie A, nr. 3791
Driessenstraat
1902 - 27 mei: geboorte dochter, hij wordt vermeld als photograaf te Joure
1904 - 11 oktober: geboorte zoon, in Joure
1905 - 23 september: wonende in Nijkerk
>1912 - Nijmegen
1912 - Andijk
>1937 - Amsterdam
>1945 - Beverwijk
>1952 - Sneek
1952 - Amsterdam
1955 - overleden 18 april 1955 in Amsterdam

Bronnen:  Burg. Stand, Delpher || Wachlin
Hepkema's Courant 27-07-1901


Hepkema's Courant 03-08-1901


Hepkema's Courant 14-08-1901


Hepkema's Courant 21-06-1902


Het Vaderland 10-11-1910 (faillissementen)