Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Fotograaf te Franeker (Breedeplaats), Leeuwarden en Groningen (Nieuwe Ebbingestraat 41)..

(* Dordrecht, 6 juli 1872 - † Emmen, 21 maart 1960)

1891 - Leiden
fotograaf in Leiden tot 1891
1892 - Utrecht
fotograaf in Utrecht tot 1892
1893 - Leiden
fotograaf in Leiden tot 1893
1893 - Utrecht
fotograaf in Utrecht tot augustus 1893
1893 - Groningen, Herestraat E36
fotograaf in Groningen tot april 1896
1896 - Leeuwarden
op 2 april 1896 komende vanuit Groningen ingeschreven in Leeuwarden, Zwitserswaltje D10 onder bij F.A. Kuipers. Beroep: Photograaf-bediende
1897 - Amsterdam
op 17 maart 1897 vanuit Leeuwarden vertrokken naar Amsterdam
1897 - Franeker, Breedeplaats
in mei 1897 gevestigd als fotograaf in Franeker
1898 - Franeker, Breedeplaats
getrouwd op 22 november 1898 in Leeuwarden met domineesdochter Johanna Gezina van den Hoek uit Leeuwarden. Hij is fotograaf, wonende in Franeker.
1899 - 1 sept. zoon geboren in Franeker
1901 - 31 juli dochter geboren in Franeker
1903 - Leeuwarden
Op 8 juli 1903 wordt Warburg komende vanuit Franeker ingeschreven in Leeuwarden (adressen: Nieuwstad H 39 boven, Klanderijstraat Dwarsstraat W2 boven)
De zaak in Franeker wordt overgenomen door Cornelis Johan Klootwijk.
1905 - Groningen
op 11 mei 1905 vanuit Leeuwarden vertrokken naar Groningen
1907 - fotograaf in Groningen, Nieuwe Ebbingestraat 41
1916 - wonende te Groningen, verkoper van een winkelhuis in Leeuwarden

Bronnen: Burg.Stand || Delpher || Wachlin || Wierts


Fotograaf  -  Abraham Warburg
Afbeelding  -  Engeltje van der Velde (1850-1923)
Bijzonderheden  -  geen achterkant beschikbaar
Datering  -  tussen 1897 en 1903
Motivering  -  Abraham Warburg is fotograaf in Franeker geweest van 1897 tot 1903

 

Fotograaf  -  Abraham Warburg
Afbeelding  -  onbekend meisje met fiets
Bijzonderheden  -  cabinetformaat (11 x 17 cm)
foto: collectie Adri Meesters
Datering  -  tussen 1897 en 1903
Motivering  -  Abraham Warburg is fotograaf in Franeker geweest van 1897 tot 1903

 

Fotograaf  -  Abraham Warburg
Afbeelding  -  vier portretten van onbekende vrouwen
Bijzonderheden  -  opdruk op de achterkant van deze vier foto's is identiek
foto's: collectie Adri Meesters
Datering  -  tussen 1897 en 1903
Motivering  -  Abraham Warburg is fotograaf in Franeker geweest van 1897 tot 1903

Fotograaf  -  Abraham Warburg
Afbeelding  -  drie portretten van onbekende vrouwen, waaaronder een dubbelportret
Bijzonderheden  -  opdruk op de achterkant van deze vier foto's is identiek
foto's: collectie Adri Meesters
Datering  -  tussen 1897 en 1903
Motivering  -  Abraham Warburg is fotograaf in Franeker geweest van 1897 tot 1903

Fotograaf  -  Abraham Warburg
Afbeelding  -  portretten van een onbekend kind
Bijzonderheden  -  foto: collectie Adri Meesters
Datering  -  tussen 1897 en 1903
Motivering  -  Abraham Warburg is fotograaf in Franeker geweest van 1897 tot 1903

  


Meer foto's van Abraham Warburg:Franeker Courant 20 mei 1897


Franeker Courant 23 mei 1897


Franeker Courant 21 augustus 1898


Franeker Courant 31 december 1899

[...] Een vreedzamer strijd is het, waarin de Franeker fotograaf Warburg een eervolle onderscheiding heeft behaald. Een Parijsch blad loofde nl. onlangs duizend francs uit voor het schoonste vrouwenportret. De heer Warburg zond "in Frysk famke" in, gefotografeerd in Friesch costuum, en tot de 24 mooiste portretten, door de jury na nauwgezette keuze uit duizenden inzendingen ter bekroning voorgedragen, behoort ook het "Fryske famke". De lezers van het Parijsche blad zullen nu uitspraak moeten doen of ze haar wellicht de allermooiste vinden.
Dat zou wat beteekenen in de stad der Parisiennes!
Bron: Hepkema's Courant 11 februari 1903


Franeker Courant 12 april 1903


Franeker Courant 8 novembet 1903


Dragtster Courant 18 april 1914

De photograaf A. Warburg, Nieuwe Ebbingestraat 41 te Grpningen, heeft de kleurenphotographie ook op een portretphoto toegepast. En met goed gevolg. Tot nogtoe zag men de kleurenphoto's in één opname alleen van bouquetten of andere stilstaande voorwerpen ; bij de portretphotographie is echter de toepassing der methode van Lumière veel moeielijker. De opname van een kleurenportret duurt langer dan die van gewone portretten, zoodat de gephotographeerde langeren tijd een en denzelfden stand moet bewaren. Op het gebied der portretphotographie heeft het systeem-Lumière deze kunst een groote schrede voorwaarts gebracht.
Bron: Nieuwe Veendammer Courant, 17 augustus 1907

Gij kiekt en drukt.
Maar of het lukt
Staat te bezien.
Tenzij de man,
Die 't weten kan,
U hulp mocht biên.

Deze versregels kon men Iezen in de fraaie étalage der Zaterdag door den heer A Warburg geopende winkel in foto-artikelen in het perceel N. Ebbingestraat 41. De nieuwe zaak, de eerste fotohandel in het Noorden der stad, ziet er keurig uit en is met bijzonderen smaak ingericht. De heer Warburg, als fotograaf wel bekend, wil zijn vakkennis ook vooral ten dienste der bij hem koopende amateurs stellen. Als leider van een cursus der Ned. Reisvereeniging heeft hij op dit gebied een goede ervaring opgedaan. Als bijzondere attractie zal de amateur in de étalage iedere week een nieuwe raadgeving of wenk kunnen lezen, die op elkaar aansluiten. zoodat tenslotte de geheele photografie wordt doorgenomen.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 29 juni 1925


Nieuwsblad van het Noorden, 23 juli 1928

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.