Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Fotograaf in Harlingen, Bolsward en Sneek. In 1897 vertrokken naar Arnhem. Daar eerst gevestigd als fotograaf, later kunsthandelaar. Zie ook: de Vries Gzn & Siderius.

(* Harlingen, 11 sep. 1861 - † Drachten, 14 februari 1943)

In elk geval had hij een geduchte concurrent gekregen in de persoon van de in 1861 in HarIingen geboren JACOB G. DE VRIES1 die in 1889 een fotoatelier vestigde aan het Grootzand en in 1891 in Sneek kwam wonen. Hij verhuisde zijn atelier later naar het Kleinzand. In de Sneker nieuwsbladen adverteerde hij regelmatig en over zijn werk waren er ook redactionele berichten. [....]
Kort na zijn vertrek uit Sneek naar Arnhem in 1896 moet Jacob G. de Vries teruggekomen zijn naar Sneek, waar hij op 16 juni 1897 overleed.2 [....]
De weduwe van De Vries3liet zijn fotografisch atelier voortzetten door LAMBERTUS VOGEL, geboren in 1870 in Middelburg en in 1896 komend van Harlingen.
[Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900.]

Opmerkingen van de heer J. Keuvelaar, Bolsward, bij bovenstaande tekst:

  1. zoon van Gerryt de Vries en Froukje Hemminga, akte nr. 293 d.d 11.9.1861.
  2. dit kan niet juist zijn want de Jacob die op die dag overleed was 47 jaar oud en moet dus in 1850 zijn geboren.
  3. mogelijk gehuwd met Sophia van der Veen op 18 april 1887 te Harlingen, akte nr. 16.
>1884 - Harlingen
tot juli 1884 werkend onder de naam firma De Vries Gzn & Siderius
1884 - Rozengracht H 27, Harlingen.
1885 - Dijkstraat 31, Bolsward.
volgens advertentie in Bolswardsche Courant vanaf 3 maart iedere donderdag werkzaam bij den heer J.S. Faber, Nieuwe Kade te Bolsward [achteringang aan de Dijkstraat 31]
1886 - Dijkstraat 14, Bolsward.
volgens advertentie in Bolswardsche Courant iedere dinsdag, donderdag en zondag geopend op het adres van den heer J.S. Feenstra in de Dijkstraat [nummer 14]
1889 - Grootzand, Sneek.
30 juli 1889 geopend
1889 - St. Janspoort, Bolsward.
advertentie in de Bolswardsche Courant: atelier verplaatst naar de v.m. St. Janspoort naar het Huis thans bewoond door den Heer Veerbeek [adres niet te traceren]
1891 - Gaat in Sneek wonen
1895 - St. Janspoort, Bolsward.
advertentie in de Bolswardsche Courant: Photografie Jakob de Vries Gz., photograaf, Sneek, bericht zijn Cliënteale, dat zijn atelier St. Janspoort, Bolsward na 31 october a.s. gesloten zal zijn.
1896 - Harlingen
Atelier in Harlingen vanaf mei 1896 gesloten, Sneek blijft nog open, nieuwe zaak in Arnhem
1896 - Vertrekt van Sneek naar Arnhem. Atelier wordt voortgezet door Lambertus Vogel.
1896 - Steenstraat 109, Arnhem
    Heemstede
1943 - 14 februari overleden te Drachten, wonende te Heemstede

Bronnen: Leiden || Ten Hoeve


Voorbeelden van foto's 

Fotograaf  -  Jakob de Vries Gzn.
Afbeelding  -  Portret van een onbekend kind
Bijzonderheden  -  Foto: collectie Adri Meesters
Datering  -  in of voor 1889
Motivering  -  Jakob de Vries Gzn is in 1889 begonnen met een filiaal in Sneek, wat op deze foto nog niet genoemd wordt

Fotograaf  -  Jakob de Vries Gzn.
Afbeelding  -  Portret van een onbekend kind
Bijzonderheden  -  Foto: collectie Adri Meesters
Datering  -  tussen 1889 en 1896
Motivering  -  Jakob de Vries Gzn is in 1889 begonnen met een filiaal in Sneek, wat op deze foto ook genoemd wordt. In 1896 is De Vries vertrokken naar Arnhem.

 


 


Franeker Courant 4 maart 1883


Dagblad van Friesland 17 juli 1884


Franeker Courant 31 augustus 1884


Dagblad van Friesland 5 maart 1885
Bolswardsche Courant, 5 maart 1885
Bolswardsche Courant, 11 maart 1886


Dagblad van Friesland 14 september 1886Leeuwarder Courant: 18 april 1887 


Leeuwarder Courant 6 augustus 1888

LEEUWARDEN, 6 Augustus.
Uitstekend scherpe en in alle deelen juiste photografiën hebben wij gezien van den kaatswedstrijd te Franeker, genomen door den heer Jakob de Vries Gzn. te Harlingen. Door de momentopneming is het mogelijk geworden het meest woelig tooneel, gelijk het bedrijvig leven dat aanbiedt, met de grootste getrouwheid op te nemen, zoodat men op deze photografiën de kaatsers in de meest schilderachtige standen en niet als stijve poppen op het tableau ziet, en de vlaggen bij den harden wind in hare natuurlijke kronkelingen en niet als halve in 't niet verdwijnende schaduwen ziet voorgesteld. — Opmerkelijk juist worden de personen, welke aan den wedstrijd deelnamen, en de talrijke toeschouwers weergegeven, zoodat men niet alleen een algemeen overzicht heeft, maar zelfs eene galerij van portretten in miniatuur.

De afbeeldingen van den zeilwedstrijd bij Grouw zijn zoo vele natuurtooneelen, welke het water en de daarop voorkomende schepen met schilderachtige waarheid teruggeven. De kooper van deza photografiën bezit niet alleen blijvende souvenirs aan de gebeurtenis van den dag, maar tevens schoone tafereeltjes van algemeene waardij, tot versiering van album of pronkkamer.

[Leeuwarder Courant 7 augustus 1888Bolswardsche Courant, 9 mei 1889Leeuwarder Courant 27 juli 1889


Leeuwarder Courant 14 september1891


MAART 
do 8 adv. Fotograaf Jacob de Vries. 
de bekende fotograaf van stadsgezichten, alhier, met vestigingen te Sneek en Harlingen, is alhier met een atelier op de Sint Jansstraat begonnen. Dagelijks geopend.
Uit: J.J. Wijma; Het Oude Bolsward 713 – 1955; Bolsward 1994, pg. 128.
Nieuws uit de Bolswarder Courant (1894), uitgever B. Cuperus Az. Bolswardsche Courant, 20 oktober 1895


Dagblad van Friesland 13 mei 1896


Arnhemsche Courant 1 maart 1897


Arnhemsche Courant 1 september 1910

Met dank aan de heer J. Keuvelaar te Bolsward.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.