Fotograaf in Harlingen, Bolsward en Sneek. Zie ook: de Vries Gzn & Siderius.

(* Harlingen, 11 sep. 1861)

In elk geval had hij een geduchte concurrent gekregen in de persoon van de in 1861 in HarIingen geboren JACOB G. DE VRIES1 die in 1889 een fotoatelier vestigde aan het Grootzand en in 1891 in Sneek kwam wonen. Hij verhuisde zijn atelier later naar het Kleinzand. In de Sneker nieuwsbladen adverteerde hij regelmatig en over zijn werk waren er ook redactionele berichten. [....]
Kort na zijn vertrek uit Sneek naar Arnhem in 1896 moet Jacob G. de Vries teruggekomen zijn naar Sneek, waar hij op 16 juni 1897 overleed.2 [....]
De weduwe van De Vries3liet zijn fotografisch atelier voortzetten door LAMBERTUS VOGEL, geboren in 1870 in Middelburg en in 1896 komend van Harlingen.
[Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900.]

Opmerkingen van de heer J. Keuvelaar, Bolsward, bij bovenstaande tekst:

  1. zoon van Gerryt de Vries en Froukje Hemminga, akte nr. 293 d.d 11.9.1861.
  2. dit kan niet juist zijn want de Jacob die op die dag overleed was 47 jaar oud en moet dus in 1850 zijn geboren.
  3. mogelijk gehuwd met Sophia van der Veen op 18 april 1887 te Harlingen, akte nr. 16.
     - Rozegracht 27, Harlingen.
     - Rozegracht H 27, Harlingen.
     - Dijkstraat, Bolsward.
1885 - Dijkstraat 31, Bolsward.
volgens advertentie in Bolswardsche Courant vanaf 3 maart iedere donderdag werkzaam bij den heer J.S. Faber, Nieuwe Kade te Bolsward [achteringang aan de Dijkstraat 31]
1886 - Dijkstraat 14, Bolsward.
volgens advertentie in Bolswardsche Courant iedere dinsdag, donderdag en zondag geopend op het adres van den heer J.S. Feenstra in de Dijkstraat [nummer 14]
1889 - Grootzand, Sneek.
1889 - St. Janspoort, Bolsward.
advertentie in de Bolswardsche Courant: atelier verplaatst naar de v.m. St. Janspoort naar het Huis thans bewoond door den Heer Veerbeek [adres niet te traceren]
1891 - Gaat in Sneek wonen
1895 - St. Janspoort, Bolsward.
advertentie in de Bolswardsche Courant: Photografie Jakob de Vries Gz., photograaf, Sneek, bericht zijn Cliënteale, dat zijn atelier St. Janspoort, Bolsward na 31 october a.s. gesloten zal zijn.
1896 - Vertrekt naar Arnhem. Atelier wordt voortgezet door Lambertus Vogel.

Bronnen: Leiden || Ten Hoeve


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 

Bolswardsche Courant, 5 maart 1885

Bolswardsche Courant, 11 maart 1886

Leeuwarder Courant: 18 april 1887
 
Leeuwarder Courant 6 augustus 1888

Bolswardsche Courant, 9 mei 1889

Leeuwarder Courant 17 juli 1891

Leeuwarder Courant 14 september1891

Nieuws uit de Bolswarder Courant (1894), uitgever B. Cuperus Az. 
MAART 
do 8 adv. Fotograaf Jacob de Vries. 
de bekende fotograaf van stadsgezichten, alhier, met vestigingen te Sneek en Harlingen, is alhier met een atelier op de Sint Jansstraat begonnen. Dagelijks geopend.
Uit: J.J. Wijma; Het Oude Bolsward 713 – 1955; Bolsward 1994, pg. 128.

Bolswardsche Courant, 20 oktober 1895

Met dank aan de heer J. Keuvelaar te Bolsward.