In 1863 als reizend fotograaf in Sneek.

Als het in 1863 op 18 augustus Sneker Hardzeildag is en 'merke', staat er in de Sneeker Courant van 15 augustus deze advertentie:
'Photographie portretten worden tegen den prijs van Vijftig Cent ten huize van R.W. Meijer, in 't Hooghuis alhier, vervaardigd, door A.A. van der Stempel. N.B. Men kan hem tevens aan huis ontbieden om werkzaam te zijn'.
[Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900.]

1863 - Sneek.
Tijdens Sneeker Hardzeildag als reizend fotograaf in Sneek

Bronnen: Ten Hoeve


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar