Deze site bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Uit Duitsland afkomstige fotograaf in Leeuwarden.

(* Koblenz, 8 mrt. 1844)

De uit Koblenz geboortige porseleinschilder Th. M. Staas genoot zijn fotografische opleiding o.m. bij Eduard Fuchs. In juni 1867 opende hij op zijn woonadres (ook op de Vleesmarkt!) een eigen, "naar het nieuwste systema zamengesteld atelier". Dat droeg hij het volgend jaar over aan C. A. L. Reinhardt, die al in Winschoten werkzaam was; diens "zetbaas" Otto Simon verdween reeds na een half jaar. Staas bracht anderhalf jaar in Duitsland door, vanwaar hij bij zijn oude leermeester terugkeerde. Hij nam in april 1870 diens affaire over en bleef werken onder de firmanaam E. Fuchs. Bij het bezoek van Koning Willem III in mei 1873 aan Leeuwarden bood Staas Z.M. een album in rood marokijn leder aan, bevattende "24 photographische afbeeldingen van Leeuwarden, uitgevoerd op eene wijze, die den roem van het atelier des heeren Staas niet weinig verhoogt" (helaas is dit album thans onvindbaar). De Hofcommissie verleende Staas daarop vergunning tot het voeren van het koninklijk wapen; hij maakte daar veel gebruik van en noemde zich steeds "Hofphotograaf van Z.M. den Koning". [....]
Mei 1874 verhuisde Staas van de Vleesmarkt naar Willemskade, waar hij onverbleekbare portretten garandeerde, "kinderpasse in één seconde, landschaps- en architektuur-opname direkt in één stuk, 52 bij 48 centimeter groot". In 1884 vereerde hij het Gemeentebestuur en het Fries Museum met "eene fraaije photografie (onverbleekbare kooldruk) van den eerlang te amoveren Nieuwetoren".
Staas maakte bij het koninklijk bezoek in 1892 een "welgelijkend portret van H.M. Koningin Wilhelmina met Friesche Kap" (dat echter weinig verspreiding vond) en keerde in 1895 terug naar Koblenz.
Het atelier had hij verkocht aan zijn assistent H. J. de Koe, die zich vier jaar later in Dokkum vestigde; kort voor diens vertrek zond deze laatste een aantal oude glasnegatieven van Leeuwarder stadsgezichten aan de conservator van het Fries Museum.
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

     - Willemskade Zuidzyde L 285, Leeuwarden.
1867 - Nieuwestad F 12 = K 83 (tot 1868), Leeuwarden.
1868 - atelier overgedragen aan C. A. L. Reinhardt. Staas gaat anderhalf jaar naar Duitsland.
1870 - Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden.
opvolger van Eduard Fuchs
1874 - Willemskade W 1, Leeuwarden.
1895 - Koblenz.
de firma in Leeuwarden wordt voortgezet door H.J. de Koe

Bronnen: Dolk 1975


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


LC 7 juni 1867

LC 28 november 1873

LC 26 april 1874

LC14 november 1875


Leeuwarder Courant 19 januari 1887


Leeuwarder Courant 21 mei 1888

LC 5 februari 1897


ingeplakt in het Bevolkingsregister van de gemeente Leeuwarden (Bevolkingsregister 1876 - 1904archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1876 - 1904inventarisnummer 4760blad 894)


 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.