Ruurdtje Slaterus is een dochter van fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus en Minke Deelstra.

(* Leeuwarden, 1 apr. 1875)

I. H. Slaterus, die toen zes jaar als leerling en bediende bij Van Haagen had gewerkt, nam in 1868 diens atelier in de Weerd over; zondags was hij niet daar, maar in het "atelier aan den straatweg bij de stedelijke begraafplaats" te consulteren. In 1894 richtte zijn dochter Ruurdje een eigen atelier in (Photographie Studio, sedert 1898[*] in de Grote Hoogstraat) en vader vestigde een "prachtige inrichting voor fraaie onveranderlijke photographiën" in de Lange Marktstraat. [...] Vader en dochter vertrokken in 1909 naar 's-Gravenhage.
(Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975.)

[*] De studio van Ruurdje Slaterus was, volgens een advertentie in de LC van 28 juni 1897, al een jaar eerder in de Grote Hoogstraat gevestigd.

1894 - buiten de voormalige Vrouwenpoort, Leeuwarden.
"Photographie Studio"
1897 - Grote Hoogstraat L 9, Leeuwarden.
1907 - het atelier wordt voortgezet door J. Zilverberg
1909 - Den Haag.

Bronnen: Dolk 1975


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar