Schilder, later fotograaf in Harlingen

(* Harlingen, 25 juni 1819 - † Arnhem, 22 juni 1892)

Zie ook: de Vries Gzn & Siderius.

1858 - getrouwd met Uilkje Habbema Hemminga
huissschilder te Harlingen
1864 - Harlingen
1870 - Harlingen
huisschilder te Harlingen, leent geld met als onderpand zijn woning aan De Lanen, wijk E nr. 157 (kadastraal sectie A nr. 1258) en een huis gebruikt als verfwinkel aan de Lanen, wijk E nr. 138 (kadastraal sectie A nr. 1242).
1872 - wordt in de Leeuwarder Courant genoemd als photograaf te Harlingen
1875 - Harlingen
als 'photografist' te Harlingen vermeld in notariële akte
1880 - Harlingen
photografist te Harlingen, wijk E nr. 153
1884 - in juli 1884 gaan Siderius en De Vries ieder voor zich zelfstandig verder. Zie Jakob de Vries Gzn en Hermanus Siderius
1884 - Arnhem
photograaf, 21 oktober 1884 vanuit Harlingen vertrokken naar Arnhem
1892 - overleden op 22 juni 1892 in Arnhem

Bronnen: Leiden | Burg.Stand || Delpher


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar


 


Harlinger Courant 3 augustus 1864


Franeker Nieuws- en Advertentieblad 1 oktober 1865


Leeuwarder Courant 19 maart 1872 (verslag van 'Populair wetenschappelijke voordragten' in Leeuwarden)


Leeuwarder Courant 7 september 1873


Franeker Courant 4 maart 1883


Franeker Courant 17 augustus 1884


Arnhemsche Courant 24 juni 1892