Hotze Sibbles Postma wordt vermeld als reizend fotograaf in Drachten en Leeuwarden.

(* Wartena, 6 apr. 1867 - † Bockum (Dld), 13 mei 1911)

1890 - Wartena.
veroordeeld wegens diefstal tot 2 maanden gevangenisstraf. Hij is arbeider te Wartena, "verblijf houdende in een woonschip, gedomicilieeerd te Grouw, thans gedetineerd"
1898 - Groningen.
getrouwd op 13 feb. 1898 met Wietske Hekkema. Hotze is koopman te Groningen
1898 - Wartena.
zoon Sjabe wordt geboren in Wartena. Hotze is koopman in Groningen, "doch thans met een woonwagen te Wartena"
1898 - Groningen.
zoon Sjabe overlijdt in Kommerzijl, vader Hotze is kermisreiziger te Groningen
1899 - Groningen.
kermisreiziger en arbeider te Groningen, veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf "wegens bedrog in afgeleverde koopwaar" (arr.rb. Leeuwarden)
1903 - Drachten
dochter Elisabeth wordt in Drachten geboren. Hotze is photograaf in Oldehove (Gr).
1904 - Leeuwarden.
dochter Wietske wordt in Leeuwarden aan boord van een schip geboren. Hotze is schipper, woonachtig te Groningen.
1907 - Leeuwarden.
geboorte Lucas Postma, zoon van Hotze Postma "vroeger schipper wonende te Groningen wiens tegenwoordig beroep en woon- of verblijfplaats onbekend zijn"
1908 - Leeuwarden.
overlijden Lucas Postma, "zoon van Hotze Postma wiens bestaan of verblijf onbekend is"
1909 - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (geboorte-akte dochter Hillegonda, hij is afwezig)
1910 - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (geboorte-akte zoon Lucas, hij is afwezig)
1911 - overleden 13 mei 1911 te Bockum (Dld).

Bronnen: Burg.Stand || Wachlin || Delpher


Voorbeelden van foto's

Fotograaf  -  H. Postma & Co
Afbeelding  - onbekend
collectie Jan Koops
Bijzonderheden  -  
Datering  - onbekend
Motivering  -   

 


Dragtster Courant 26 november 1902


Dragtster Courant 11 februari 1903


Dragtster Courant 14 februari 1903


Hepkema's Courant 18 juli 1903