Koopvrouw en onderwijzeres in de tekenkunst te Leeuwarden.

(* Leeuwarden, 19 okt. 1830 - † Amsterdam, 23 dec. 1907)

De "koopvrouw en onderwijzeres in de teekenkunst" G. H. Mattijsen (zich steeds schrijvende Matthijssen) opende in 1867 in het Naauw een "atelier de photographie pour dames"; dat atelier, waar "tevens gelegenheid voor Dames bestaat om onderrigt in de photographie te ontvangen", werd het volgend jaar overgebracht naar een belendend pand in de Sint Jacobsstraat. In 1877 beklom zij de Nieuwetoren en maakte een reeks opnamen van de stad "in vogelperspectief". Op de in de zomer van het volgend jaar in de manege te Leeuwarden gehouden "tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid en kunst, uitsluitend door vrouwen vervaardigd" zond zij "verscheidene keurige photographiën" in; bovendien "heeft deze talentvolle dame door een goed geslaagde afbeelding die tentoonstelling voor de toekomst bewaard". Mejuffrouw Matt(h)ijssen mocht zich daarna "photographe van Z.M. den Koning" noemen, maar legde zich meer en meer toe op de exploitatie van haar "permanente expositie van voorwerpen van kunst en smaak", die zij in de herfst van datzelfde jaar 1878 in het Ruiterskwartier opende; deze "Fine Art Gallery" bleef daar tot 1904 gevestigd.
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

Over haar: Peter Karstkarel., ‘Gerharda Henriëtte Matthijssen en de eerste tentoonstelling van kunst en nijverheid door vrouwen,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 85-92

1854   - Leeuwarden, Wortelhaven
tekenlerares
1857 - Leeuwarden, Minnemastraat
1867 - Leeuwarden., Naauw H 46 = L 149 = 7
fotografe te Leeuwarden
1868 - Leeuwarden., St. Jacobsstraat H 50 = L 2
Atelier de Photographie
1878 - Leeuwarden., Ruiterskwartier G 95
galeriehoudster in Leeuwarden
1904 - naar Amsterdam
1907 - overleden 23 dec. 1907 te Amsterdam.

Bronnen: Dolk 1975


Geen voorbeelden van foto's beschikbaarLeeuwarder Courant 12 december 1854


Leeuwarder Courant 18 september 1857


Leeuwarder Courant 3 juli 1868


Leeuwarder Courant 14 september 1869


Leeuwarder Courant 24 augustus 1875


Leeuwarder Courant 4 december 1875


Nieuws van den Dag 5 juli 1877


Tubantia 10 augustus 1878


Leeuwarder Courant 25 augustus 1878


Het Vaderland 21 september 1899