Zoon van de bekende kunstschilder en studentenfotograaf Israel David Kiek, naamgever van het "kiekje".

(* Gouda, 21 mei 1839 - † Rotterdam, 5 feb. 1926)

In 1864 kwam uit Leiden over A.I. Kiek, zoon van en opgeleid door de bekende kunstschilder en studentenfotograaf Israel David Kiek, naamgever van het "kiekje". In 1867 hield hij zitdagen te Sneek, Bolsward en Franeker, zes jaar later had hij zich gespecialiseerd in het maken van schoolfoto's in de provincie. "Op de eene plaats slaagde hij beter dan op eene andere; de kunst van photographeren immers is afhankelijk van Vrouwe Natuur en deze schenkt niet altijd vrolijken zonneschijn. Bovendien is ook de kunst nog afhankelijk van de houding der kinderen zelve. Van onze groepen kunnen we niets dan lof geven. De beelden zijn zeer juist en net afgewerkt en - wat 't voornaamste is - zeer gelijkend. Wij durven hem gerust aanbevelen bij heeren onderwijzers, instituteurs, enz., bij wie hij zich mogt aanmelden ter verkrijging van vergunning om photographiën te nemen" (ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van 18 november 1873). 1878 vertrok Kiek naar Rotterdam.
[Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975]

1864 - Kleine Hoogstraat G 127 = M 7, Leeuwarden.
Komende uit Leiden, op 18 jan. 1864 ingeschreven in het Leeuwarder Bevolkingsregister. Beroep: photograaf.
1864 - Leeuwarden.
Getrouwd in Leeuwarden op 2 april 1864 met Froukje Dwinger (1841-1929)
1865 - Breedstraat K 141 = M 61, Leeuwarden.
1867 - Nieuweburen K 204 = O 105, Leeuwarden.
1867 - Sneek.
Abraham Kiek houdt zitting in Sneek
1867 - Bolsward.
Abraham Kiek houdt zitting in Bolsward
1867 - Franeker.
Abraham Kiek houdt zitting in Franeker
1874 - Noorderweg K 307 = O 70 = 6, Leeuwarden.
1878 - naar Rotterdam
1906 - Rotterdam.
Wonende in Rotterdam verkoopt hij de woning aan de Noorderweg in Leeuwarden
1926 - overleden 5 feb. 1926 te Rotterdam.

Bronnen: Burg.Stand || Dolk 1975Voorbeelden van foto's

   
Fotograaf - Abraham Israël Kiek
Afbeelding - Wytze Koops van der Velde (1812-1909), smid in Ureterp.
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1864 en 1878
Motivering - Abraham Kiek was werkzaam in Leeuwarden van 1864 tot 1878. Wytze Koops van der Velde was toen tussen de 52 en 66 jaar oud.

 

   
Fotograaf - Abraham Israël Kiek
Afbeelding - Elizabeth Jans Wibbelink (1814-1880), in 1842 getrouwd met Wytze Koops van der Velde.
Bijzonderheden - Op de achterkant van deze foto staat geen fotograaf genoemd. Toch meen ik zeker te weten dat hij gemaakt is door Abraham Kiek. Ik bezit namelijk een aantal foto's, o.a. van haar echtgenoot Wytze Koops van der Velde, waar steeds hetzelfde tafeltje wordt afgebeeld. Die foto's zijn wel gestempeld door Kiek.
Zie ook deze foto.
Datering - tussen 1864 en 1878
Motivering - Abraham Kiek was werkzaam in Leeuwarden van 1864 tot 1878. Elizabeth van der Velde-Wibbelink was toen tussen de 50 en 64 jaar oud.