Uit de literatuur en door eigen archiefonderzoek heb ik gegevens verzameld over adressen van (voornamelijk Friese) fotografen. Deze gegevens gebruik ik als hulpmiddel om oude foto's te dateren. Aan de hand van het adres van de fotograaf is ongeveer af te lezen in welke periode de foto gemaakt is. Deze gegevens bied ik hierbij aan aan iedereen die er belang bij heeft. Als u aanvullingen en/of verbeteringen heeft dan hoor ik het graag.
De als voorbeeld bijgevoegde foto's zijn grotendeels afkomstig uit mijn eigen collectie.

Voor het dateren van foto's wil ik ook wijzen op de uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie: Het Nederlandse fotoportret 1860-1915, een handleiding bij het dateren en bewaren van portretfoto's.
Voor andere bronnen verwijs ik graag naar de Literatuurlijst.

Andrys Stienstra, Burgum