Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Langweer

   -  Kuiper (1959)

Leeuwarden

   -  Bernardus Bruining
   -  Henri Paul Emile de la Roche Busé
   -  Dalhuijsen
   -  de heer Guyard (1847)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1847)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1848)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1851)
   -  Hendrik Gerbens de Boer (1854)
   -  Joseph Cohen (1856)
   -  Abraham Israël Kiek (1864)
   -  firma Sellbach & Lomans (1874)
   -  Andries Antonius (1874)
   -  Andries Antonius (1881)
   -  Roelof Elzinga (1884)
   -  Andries Antonius (1886)
   -  Andries Antonius (1887)
   -  Jelle Christiaan Puist (1897)
   -  Hotze Sibbles Postma (1904)
   -  Lolke Hendrik Dreise (1906)
   -  Hotze Sibbles Postma (1907)
   -  Hotze Sibbles Postma (1908)
   -  Hotze Sibbles Postma (1909)
   -  Hotze Sibbles Postma (1910)
   -  Jogchum Bleeker (1916)
   -  Geert Pottjewijd (1917)
   -  Antoon Biegel (1921)
   -  Foto Vaka (1924)
   -  Hylke Abe Rollema (1928)
   -  Hylke Abe Rollema (1931)
   -  Jogchum Bleeker (1934)
   -  Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1936)
   -  Klaas de Vries (1943)
   -  Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1947)
   -  Fotobureau Boonstra (1947)
   -  Foto Riemsma (1948)
   -  Foto de Jong (1949)
   -  Actief (1949)
   -  Brokken (1949)
   -  Jo Smit (1954)
   -  Sander Bakker (1955)
   -  D. Kreger (1955)
   -  2e Klanderijdwarsstraat 9 P. Boonstra (1941)
   -  B. Fockesstraat 3 Antoon Biegel (1926)
   -  Bagijnestraat F 394 = K 64 Martinus Antonius Nagtheim (1856)
   -  Bagijnestraat G 37 = K 17 Antonie Karel Ringler (1859)
   -  Berlikumermarkt 19 H. van Kampen (1933)
   -  Breedstraat K 141 = M 61 Abraham Israël Kiek (1865)
   -  buiten de voormalige Vrouwenpoort Mindert Scheepstra
   -  buiten de voormalige Vrouwenpoort Ruurdtje Slaterus (1894)
   -  buiten de voormalige Vrouwenpoort photographie Studio (1894)
   -  Camstraburen Z 61 Hendrik Johannes Craije (1897)
   -  Cronjéstraat 10 Hendrik Johannes Craije (1928)
   -  Cronjéstraat Y 10 Hendrik Johannes Craije (1910)
   -  Eewal L 82 Hubertus Gosewinus de Groot (1886)
   -  Grachtswal Johannes Franciscus Lomans
   -  Grachtswal firma Sellbach & Lomans
   -  Grachtswal 151 Mindert Scheepstra (1899)
   -  Grachtswal 7 H. de Jong
   -  Grachtswal 9 atelier De Sport
   -  Grachtswal 9 atelier De Sport (1903)
   -  Grachtswal 9 Joseph Dwinger (1921)
   -  Grachtswal over de nieuwe Vischmarckt firma Sellbach & Lomans
   -  Groningerstraatweg R 5 Hendrik Johannes Craije (1901)
   -  Groot Schavernek E 79 = G 5 Johannes Henderikus Egenberger (1864)
   -  Groot Schavernek E 79 = G 5 Jan Hoen (1864)
   -  Groote Hoogstraat L 34 Egidius Leo Kuhlmann
   -  Grote Hoogstraat 9 photographie Studio (1898)
   -  Grote Hoogstraat H 126 Egidius Leo Kuhlmann
   -  Grote Hoogstraat L 26 Andries Antonius (1886)
   -  Grote Hoogstraat L 9 Ruurdtje Slaterus (1897)
   -  Grote Hoogstraat L 9 Jacob Zilverberg (1907)
   -  Gysbert Japicxstraat U 81 Andries Ludovicus Lorié (1913)
   -  Harlingerstraat 26 Ladislaus (van) Korompay (1932)
   -  Harlingerstraat 27 Alle Tjeerds Visser (1928)
   -  Harlingerstraat X 22 Hendrik Johannes Craije (1905)
   -  Harlingerstraat X 27 Alle Tjeerds Visser (1907)
   -  Heerenwaltje 3 Hylke Abe Rollema (1930)
   -  Herestraat C 35 = C 15 Cornelis Bernardus Broersma (1873)
   -  Herestraat C 46 = C 10 Antonie Karel Ringler (1861)
   -  Hofplein hoek St Jacobstraat Hubertus Gosewinus de Groot
   -  Jacob Marisstraat 50 Antoon Biegel (1952)
   -  Johan Willem Frisostraat 18 Joseph Dwinger (1942)
   -  Kanaalstraat 6 Joseph Dwinger (1937)
   -  Kanaalstraat 6 Joseph Dwinger (1940)
   -  Kelders 19 Jogchum Bleeker (1935)
   -  Klanderijstraat W 2 Friedrich Otto Strüppert (1898)
   -  Kleine Hoogstraat G 127 = M 7 Abraham Israël Kiek (1864)
   -  Kleine Hoogstraat L 34 Egidius Leo Kuhlmann (1885)
   -  Kleine Kerkstraat F 90 = K 32 Antonie Karel Ringler (1863)
   -  Kleine Kerkstraat H 21 Hendrik Johannes Craije (1899)
   -  Korenmarkt L 201 - Voorstreek 3 Charles François van Duijl (1909)
   -  Korenmarkt L 201 - Voorstreek 3 Friedrich Otto Strüppert (1909)
   -  Korfmakerstraat 7 Willem Alberts Slager (1928)
   -  Korfmakerstraat C 13 Willem Alberts Slager (1902)
   -  Korfmakerstraat C 7 Willem Alberts Slager (1917)
   -  Kruisstraat B 25 Ladislaus (van) Korompay (1921)
   -  Lange Marktstraat W 14 Hein de Bruin (1909)
   -  Lange Marktstraat W 14 = Nieuwe Veemarkt W 14 Idanus Hendrikus Slaterus (1894)
   -  Langepijp H. van Marcke (1848)
   -  Lijsterstraat 11 Doeke Deinema (1928)
   -  Lijsterstraat 49 = 11 Doeke Deinema (1923)
   -  Marssumerstraat 49 H.J. Zeilstra (1941)
   -  Mendelssohnstraat 21 C. Wiersma (1939)
   -  Molenpad Joseph Dwinger (1940)
   -  Molenweg 86 Sander Bakker (1936)
   -  Monnikemuurstraat 82 H. Jonker (1933)
   -  Naauw D 59 = E 174 = 2 Andreas Theodorus Rooswinkel (1860)
   -  Naauw H 46 = L 149 = 7 Gerarda Henrietta Matthijssen (1867)
   -  Nieuwe Weststraat (t.o. station) Hendrik Anthonie Karel Ringler (1872)
   -  Nieuweburen 107 Jogchum Bleeker (1925)
   -  Nieuweburen K 204 = O 105 Abraham Israël Kiek (1867)
   -  Nieuwestad 121 De Witte Beer
   -  Nieuwestad 121 De Witte Beer (1912)
   -  Nieuwestad 121 De Witte Beer (1917)
   -  Nieuwestad 32 Joseph Dwinger (1940)
   -  Nieuwestad 53 De Jong (1893)
   -  Nieuwestad 53 Gerrit Hesselink (1928)
   -  Nieuwestad E 36 = G 70 Johannes Henderikus Egenberger
   -  Nieuwestad F 12 = K 83 (tot 1868) Thomas Martin Staas (1867)
   -  Nieuwestad F 8 = K 93 Eduard Fuchs (1864)
   -  Nieuwestad F 8 = K 93 Thomas Martin Staas (1870)
   -  Nieuwestad F 8 = K 93 Cornelis Bernardus Broersma (1874)
   -  Nieuwestad K 103 Melis Theodorus Johan van der Hoek (1902)
   -  Nieuwestad K 53 Aaltje de Jong (1895)
   -  Nieuwesteeg 6 Jacobus Marinus van der Peijl (1928)
   -  Nieuwesteeg K 6 Jacobus Marinus van der Peijl (1905)
   -  Noorderweg K 307 = O 70 = 6 Abraham Israël Kiek (1874)
   -  Oostergrachtswal 9 Joseph Dwinger (1928)
   -  Oostergrachtswal 9, ingang Molenpad Joseph Dwinger (1941)
   -  Oostergrachtswal L 27 = U 115 Johannes Franciscus Lomans (1867)
   -  Oostergrachtswal L 27 = U 115 Hendrica Johanna de Both (1879)
   -  Oostergrachtswal L 42a = U 35 Eduard Fuchs (1859)
   -  Oostergrachtswal L 51 = U 5 Hendrik Johannes Busé (1872)
   -  Oostergrachtswal U 9 Joseph Dwinger (1903)
   -  Over de Kelders C17 = C196 = 6 (1851)
   -  Peperstraat 9 Jogchum Bleeker (1938)
   -  Peperstraat 9 Jogchum Bleeker (1940)
   -  Prinsentuin Edouard François (1843)
   -  Romkeslaan Lolke Hendrik Dreise (1908)
   -  Ruiterskwartier G 95 Gerarda Henrietta Matthijssen (1878)
   -  Schoolstraat E 270e = F 9 Hendrik Anthonie Karel Ringler (1872)
   -  Schoolstraat F 9 Hendrik Johannes Craije (1879)
   -  Schrans Hendrik Johannes Craije (1898)
   -  Schrans 139 R. van Breeden (1940)
   -  Schrans 3 Hylke Abe Rollema (1927)
   -  Sint Jacobstraat 19 Doeke Deinema (1911)
   -  Spreeuwenstraat 5 R. de Valk (1940)
   -  St. Jacobsstraat H 50 = L 2 Gerarda Henrietta Matthijssen (1868)
   -  St. Jacobsstraat L 19 Doeke Deinema (1911)
   -  St. Jacobstraat 19 Doeke Deinema (1923)
   -  Stationsweg 12 Friedrich Otto Strüppert (1928)
   -  Stationsweg W 12 Friedrich Otto Strüppert (1914)
   -  Tramstraat 4 Jacobus Marinus van der Peijl (1931)
   -  Tulpenburg V 30 Hendrica Johanna de Both (1890)
   -  Tweebaksmarkt B 25 Gerrit de Jong (1893)
   -  Tweebaksmarkt B 25 De Jong (1893)
   -  Vleeschmarkt F 8 = Nieuwestad F 8 = K 93 Cornelis Bernardus Broersma (1874)
   -  Voorstreek 37 Metro Foto Centrale (1940)
   -  Voorstreek 68 Jogchum Bleeker (1928)
   -  Voorstreek 84 Andries Ludovicus Lorié (1928)
   -  Voorstreek 9a foto Duiker (1933)
   -  Voorstreek A 322 = 84 Andries Ludovicus Lorié (1914)
   -  Voorstreek C 270 = 52 Charles François van Duijl (1902)
   -  Voorstreek C 270 = 52 Friedrich Otto Strüppert (1902)
   -  Voorstreek M 257 = 61 Simon Arnoldus Boudewijn Taconis (1893)
   -  Voorstreek M 275 = 75 Cornelis Halbertsma (1891)
   -  Vredeman de Vriesstraat 56 Foto-atelier Bijlsma (1943)
   -  Weerd 1a Trijntje Ganzinga (1933)
   -  Weerd 7 P.G.H. Mellema (1944)
   -  Weerd G 29 = K 7 Jacobus Jochemus van Haagen (1859)
   -  Weerd G 29 = K 7 Idanus Hendrikus Slaterus (1868)
   -  Weerd G 35 = K 13 Idanus Hendrikus Slaterus (1873)
   -  Weerd het 3de huis van de Langepyp Hendrik Johannes Busé
   -  Weerd K 1a Trijntje Ganzinga (1894)
   -  Weststraat (tussen station en Zaailand) Hendrik Anthonie Karel Ringler
   -  Willemskade F 12 Cornelis Bernardus Broersma (1882)
   -  Willemskade W 1 Thomas Martin Staas (1874)
   -  Willemskade W 1 Hendericus Jacobus de Koe (1895)
   -  Willemskade Zuidzyde L 285 Thomas Martin Staas
   -  Wirdumerdijk 14 Foto Modern (1940)
   -  Wirdumerdijk 14 Foto Modern (1944)
   -  Wirdumerdijk G 12 Bartholomeus Feenstra (1902)
   -  Wortelhaven 83 Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1932)
   -  Wortelhaven 83 Johannes Hendrikus (Han) de Vries (1970)
   -  Zuidergrachtswal U 151 = 22 Mindert Scheepstra (1889)
   -  Zuidergrachtswal U 151 = 22 Jelle Christiaan Puist (1897)

Leiderdorp

   -  Singel 27a Bernardus Bruining (1860)

Loppersum

   -  Johannes Hendrik Austermühle (1899)