Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Literatuurlijst

Hieronder een lijst van door mij gebruikte literatuur en de afkortingen daarvan.

Andrys Stienstra, Burgumafkorting


jaar


Titel, etc.


Adr.boek '28   1928   Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland. Internetversie op http://www2.tresoar.nl/adresboek1928 (1)
Betten 1992   1992   Klaas Betten. Over de liefhebberij voor boeken, honderd jaar Boekhandel Van der Velde. Boekhandel Van der Velde, Leeuwarden, 1992. (5)
Burg.Stand     Burgerlijke Stand gegevens en andere genealogische bronnen, Tresoar Leeuwarden, Alle Friezen, Open Archieven en WieWasWie (6)
Delpher     Delpher Kranten: ruim 12 miljoen Nederlandstalige krantenpagina’s op https://www.delpher.nl/nl/kranten (19)
Dig. Monument     Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland http://www.joodsmonument.nl (7)
Dolk 1975   1975   W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975 (3)
FF     Fries Fotoarchief (www.friesfotoarchief.nl) (12)
Hepkema     Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant), Heerenveen (digitaal op kranten.kb.nl) (15)
Kollum   1978   "Handel en ambacht in Kollum 1925-1975", samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F. Ozinga (Kollum, 1978). Blz.157-158. (2)
KvK     Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Index van dossiers op de website van Tresoar. (13)
LC     Leeuwarder Courant (www.dekrantvantoen.nl) (11)
Leiden     Leiden 19th-Century Portrait Database of Dutch Cartes de Visite 1860-1914. A Database of Dutch Carte de Visite Studio Portraits CdV's (1860-1914). Op internet: http://nies.liacs.nl:1860/ (4)
Lwd.Nb.     Leeuwarder Nieuwsblad (17)
Meppel     website "Joods Monument Meppel", http://www.joodsmonumentmeppel.nl (9)
RKDartists&     RKDartists&; is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Website: https://rkd.nl/nl/explore/artists (18)
Ten Hoeve   1999   Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd, 1863-1900. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden. 1999 (8)
Verstilde tijd   2007   Frédérique van der Palm. Verstilde tijd. Heerenveense fotografen in de 19de en 20ste eeuw. [Uitgegeven bij de tentoonstelling met dezelfde titel in Museum Willem van Haren, 31 maart t/m 13 mei 2007]. (14)
Wachlin   2011   Photographers in the Netherlands : a survey of commercial photographers born before 1900 based on data from the Dutch population administration, city directories and newspapers. Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie Rotterdam : Nederlands Fotomuseum Den Haag : Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 2011 (16)
Wumkes   1934   dr G.A. Wumkes. Stads en Dorpskroniek van Friesland II, 1800-1900. Drukkerij Eisma, Leeuwarden, 1934. (10)