Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Both, Hendrica Johanna de(* IJsselmuiden, 22 nov. 1837)

1869 - Op 9 november 1869 getrouwd te Leeuwarden met Johannes Franciscus Lomans, fotograaf te Leeuwarden.
1879 - Oostergrachtswal L 27 = U 115, Leeuwarden.
1890 - Tulpenburg V 30, Leeuwarden.
1895 - zaak beëindigd
1899 - Huizum.
1913 - overleden 8 jan. 1913 te Brink en Orden (Apeldoorn) .
Na het overlijden van haar man in 1879 zet zij de zaak voort en staat ingeschreven als fotografe te Leeuwarden.
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand

Lees meer: Both, Hendrica Johanna de

Breeden, R. van1940 - Schrans 139, Leeuwarden.
zie ook: Ferdi
Bron(nen): LC

Lees meer: Breeden, R. van

Broersma, Cornelis Bernardus(* Leeuwarden, 2 aug. 1841)

1873 - Herestraat C 35 = C 15, Leeuwarden.
1874 - Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden.
1874 - Vleeschmarkt F 8 = Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden.
1874 - Getrouwd op 11 juli 1874 te Franekeradeel met Ida Adama, afkomstig van Dongjum.
1877 - Ida Adama overleden (11 jan. 1877 te Leeuwarden)
1878 - Op 12 september 1878 getrouwd te Baarderadeel met Lina Maria Engelman, afkomstig van Weidum.
1882 - Willemskade F 12, Leeuwarden.
1908 - zaak beëindigd
1919 - overleden 9 mrt. 1919 te Leeuwarden.
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand

Lees meer: Broersma, Cornelis Bernardus

Brokken1949 - Leeuwarden.
Op 15/10/1949 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1951 - Opheffingsdatum 10/04/1951
FOTOBUREAU BROKKEN te Huizum
Bron(nen): KvK

Lees meer: Brokken

Bruin, Hein de(* Sneek, 19 okt. 1876)

1909 - Lange Marktstraat W 14, Leeuwarden.
1922 - tekenleraar
1923 - Enschede.
fotograaf te Leeuwarden, firma Obbema en De Bruin, opvolger van I.H. Slaterus
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Bruin, Hein de

Bruining, Bernardus(* Leeuwarden, 8 juni 1834)

     - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1857 - Den Haag.
1860 - Singel 27a, Leiderdorp.
assistent/leerling van Jan Prins
1880 - Steenstraat, Arnhem.
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Bruining, Bernardus

Brustgrün, Heinrich Wilhelm Andreas(* Schleeswijk Holstein, Denemarken, 0 1816)

     - Heerenveen.
Fotograaf in Heerenveen
1867 - nr. 21, Heerenveen / Het Meer.
verhuist naar Het Meer nummer 21
1894 - overleden 21 juni 1894 te Schoterland.
Fotograaf in Heerenveen
Bron(nen): Leiden || Verstilde tijd

Lees meer: Brustgrün, Heinrich Wilhelm Andreas

Buiteveld, W.1928 - no. 54, Poppingawier.
Bron(nen): Adr.boek '28

Lees meer: Buiteveld, W.

Busé, Hendrik Johannes(* Nuenen, 11 juni 1825)

     - Weerd het 3de huis van de Langepyp, Leeuwarden.
1872 - Oostergrachtswal L 51 = U 5, Leeuwarden.
1877 - Arnhem.
Fotograaf te Leeuwarden. Compagnon van Joh.F. Knorr.
Bron(nen): Dolk 1975 || LC

Lees meer: Busé, Hendrik Johannes

Christiaans, Foto1963 - Hurdegaryp.
Op 2/01/1963 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1964 - Opheffingsdatum 12/05/1964
FOTO CHRISTIAANS te Hardegarijp
Bron(nen): KvK

Lees meer: Christiaans, Foto