Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Broersma, Cornelis Bernardus(* Leeuwarden, 2 aug. 1841)

1873 - Herestraat C 35 = C 15, Leeuwarden.
1874 - Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden.
1874 - Vleeschmarkt F 8 = Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden.
1874 - Getrouwd op 11 juli 1874 te Franekeradeel met Ida Adama, afkomstig van Dongjum.
1877 - Ida Adama overleden (11 jan. 1877 te Leeuwarden)
1878 - Op 12 september 1878 getrouwd te Baarderadeel met Lina Maria Engelman, afkomstig van Weidum.
1882 - Willemskade F 12, Leeuwarden.
1908 - zaak beëindigd
1919 - overleden 9 mrt. 1919 te Leeuwarden.
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand

 


Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975:

C. B. Broersma had in 1874 zijn opleiding afgerond \"aan de met roem bekende Photographische Kunstinrichting van den Heer B. Bruining, Photographe van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden\" te Leiden (Bernardus Bruining was een Leeuwarder kastmakersleerling, die in 's-Gravenhage was opgeleid tot kunstschilder en fotograaf), toen hij de beschikking kon krijgen over het atelier aan de Vleesmarkt te Leeuwarden, tevoren gebruikt door de collega's Fuchs en Staas. Enkele jaren later betrok hij een huis aan de Willemskade, hoek Prins Hendrikstraat. [...] Omstreeks 1908 beëindigde Broersma zijn fotografische werkzaamheden.


Voorbeelden van foto's

  

Fotograaf - Cornelis Bernardus Broersma
Afbeelding - onbekende man
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1874 en 1882
Motivering - De Photographische Kunstinrichting van C.B. Broersma was van 1874 tot 1882 gevestigd op de Nieuwe Stad K 93, zoals op de achterkant vermeld staat.