Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Slaterus, Idanus Hendrikus(* Leeuwarden, 26 apr. 1846)

     - Harlingen.
1868 - Weerd G 29 = K 7, Leeuwarden.
opvolger van J.J. van Haagen
1871 - getrouwd te Leeuwarden op 29 maart 1871 met Minke Deelstra
1873 - Weerd G 35 = K 13, Leeuwarden.
1894 - Lange Marktstraat W 14 = Nieuwe Veemarkt W 14, Leeuwarden.
1909 - Den Haag.
het atelier in Leeuwarden wordt voortgezet door H. de Bruin
1921 - overleden 6 mei 1921 te Den Haag.
De opdruk op de foto's van Idanus H. Slaterus wordt vaak verkeerd gelezen (of is verkeerd gedrukt) als "J.H. Slaterus".
Bron(nen): Dolk 1975


 

Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975:

I. H. Slaterus, die toen zes jaar als leerling en bediende bij Van Haagen had gewerkt, nam in 1868 diens atelier in de Weerd over; zondags was hij niet daar, maar in het "atelier aan den straatweg bij de stedelijke begraafplaats" te consulteren. In 1894 richtte zijn dochter Ruurdje een eigen atelier in (Photographie Studio, sedert 1898 in de Grote Hoogstraat) en vader vestigde een "prachtige inrichting voor fraaie onveranderlijke photographiën" in de Lange Marktstraat. De laatste maakte nogal wat opnamen ten behoeve van de rond de eeuwwisseling bijzonder in trek komende "ansichtkaarten". Vader en dochter vertrokken in 1909 naar 's-Gravenhage; het atelier "aan de Nieuwe Veemarkt" werd sedert gedreven onder de firmanaam "Obbema & De Bruin, fotograven te Leeuwarden en Sneek". H. de Bruin, tevens tekenleraar aan de Ambachtsschool en de Gemeentelijke H.B.S., bleef daar als fotograaf tot in de twintiger jaren werkzaam.

LC 2 maart 1896

LC 21-3-1901


 


Voorbeelden van foto's

  

Fotograaf - Idanus Hendrikus Slaterus
Afbeelding - David van der Werff (geb. 1849)
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1873 en 1894
Motivering - De zaak van Idanus Slaterus was van 1873 tot 1894 gevestigd in de Weerd op nummer 35.

 

  

Fotograaf - Idanus Hendrikus Slaterus
Afbeelding - Willem Aukes de Boer (1852-1919), in 1880 getrouwd met Jeltje Andries Riedstra.
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1873 en 1894
Motivering - Aan de hand van het adres Weerd K 13, hoek Bagijnestraat.

 

  

Fotograaf - Idanus Hendrikus Slaterus
Afbeelding - Jeltje Andries Riedstra (1854-1928), in 1880 getrouwd met Willem Aukes de Boer.
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1873 en 1894
Motivering - Aan de hand van het adres Weerd K 13, hoek Bagijnestraat.

 

  

Fotograaf - Idanus Hendrikus Slaterus
Afbeelding - Onbekend, uit fotoalbum van familie Stienstra-Bouma.
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1894 en 1909
Motivering - Aan de hand van adres "Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt, Let.W, No.14, Leeuwarden".

 

  

Fotograaf - Idanus Hendrikus Slaterus
Afbeelding - Onbekend
Bijzonderheden - 
Datering - tussen 1894 en 1909
Motivering - Aan de hand van adres "Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt, Let.W, No.14, Leeuwarden".