Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Ringler, Anthonie Karel(* Deventer, 10 apr. 1817)

1859 - Bagijnestraat G 37 = K 17, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1861 - Herestraat C 46 = C 10, Leeuwarden.
1863 - Kleine Kerkstraat F 90 = K 32, Leeuwarden.
1873 - Amsterdam.
tot november 1874
1879 - fotograaf te Maarssen
Bron(nen): Dolk 1975

 


Uit: W. Dolk. Leeuwarden gephotographeerd. De Tille , Leeuwarden. 1975:

Ook de in Amsterdam opgeleide reizende portretteur A. K. Ringler vestigde zich in 1859 te Leeuwarden. Hij bleef voorlopig tevens de provincie bereizen en maakte behalve portretten ook "stadsgezigten voor stéréoscopen". In 1863 opende hij in de Kleine Kerkstraat een atelier en een winkel in fotografiebehoeften ("snelwerkende collodions, met de benoodigde ontwikkeling- en vikseringsborden") en bood hij zijn oude, doch nog "puik beste machine, '12 of '14, met of zonder practisch onderrigt" te koop aan. Drie jaar later maakte hij reclame met zijn "in alle deelen veelverbeterd atelier, dat nu geheel vrij in den tuin staat, waardoor het lastige trappen beklimmen vervallen is". De omzet van de zaak lijkt beneden de verwachtingen te zijn gebleven: in 1867 werd het assortiment van de winkel uitgebreid met albums, lijstwerk en bazarartikelen ("rariteiten, naturaliën, etsen en gravures naar beroemde meesters, oud porcelein, schildpadden voorwerpen, galanteriën, spoormandtjes, glaswerk, etc."). Dit "Kunstkabinet van zeldzaamheden" was ook voor niet-kopers te bezichtigen, zij het tegen betaling van "10 cents de persoon, die men zich niet beklagen zal, voor niets te hebben weggesmeten". De zich sedert 1870 "oudste photographe te Leeuwarden" noemende Ringler trachtte in 1867 en '71 tevergeefs een koper te vinden voor zijn "atelier en leesbibliotheek, welke een ruim bestaan hebben opgeleverd"; in 1873 keerde hij terug naar Amsterdam.


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar