Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Mosselman, Jac.L.     - Anjum.
Volgens eigen stempel: Amateur-Fotograaf te Anjum. Mogelijk: Jacob Mosselman, geboren 8 april 1884, zoon van Lieuwe Mosselman.
Bron(nen): Leiden

Geen voorbeelden van foto's beschikbaar