Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Koene, Pieter(* Amsterdam, 0 1863)

     - Singel bij de Kleine Palen, Sneek.
"Chef d'Atelier" in het "Photografisch Atelier firma L.J. Cordes"
1888 - Sneek.
vestigt zich komende uit Alkmaar in Sneek
1894 - Amsterdam.
fotograaf in Sneek van 1888 tot 1894
Bron(nen): Ten Hoeve

 


Hun opvolger PIETER KOENE. geboren in 1863 in Amsterdam en in 1888 naar Sneek komend uit Alkmaar, raakte in de zomer van 1888 in de Sneeker Courant verwikkeld in een advertentiestrijd met de gebroeders Sanders. De joodse koopman BENJAMIN SANDERS. geboren in Sneek in 1854, begon in 1887 een fotografisch atelier, waarin zijn broer, de latere slager Elkan Sanders, geboren in Sneek in 1848, meewerkte.
Sanders ging nu ook adverteren, maar had zijn atelier beperkt opengesteld. Dat werd door Koene uitgespeeld, maar Sanders zette er weer voordelige aanbiedingen tegenover. Enkele maanden lang plaatsten de concurrenten hun advertenties haast wekelijks in de Sneeker Courant.
Al met al gaven de gebroeders Sanders het eerst de fotografie op. Ze sloten hun atelier op 6 mei 1890. Benjamin Sanders was toen al vertrokken naar Heerenveen. Elkan Sanders vertrok pas in 1920 uit Sneek naar Den Haag.
In 1894 vertrok Pieter Koene naar Amsterdam.

Uit: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd 1863-1900.


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar