Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Busé, Hendrik Johannes(* Nuenen, 11 juni 1825)

     - Weerd het 3de huis van de Langepyp, Leeuwarden.
1872 - Oostergrachtswal L 51 = U 5, Leeuwarden.
1877 - Arnhem.
Fotograaf te Leeuwarden. Compagnon van Joh.F. Knorr.
Bron(nen): Dolk 1975 || LC

 LC 16 augustus 1872


Voorbeelden van foto's

  

Fotograaf - Hendrik Johannes Busé
Afbeelding - Tjitte Hendriks de Vrijes, geboren te Knijpe 4 maart 1765, oud 107 1/2 jaar 14 [9?] 72, zie het handschrift aan ommezijde.
Bijzonderheden -  Op de achterkant van deze foto staat: "Beneeden Knijpe de 15 September 1872 Tjitte Hendriks de Vrijes oud 100-7-1/2 […] Eijgenhandig geschreeven met goed seegen en ligt gees[…] een gedagtennisse aan mij. Tjitte Hendriks de Vrijes sonder bril gedaan 1872". (Tjitte Hendriks de Vries is overleden 27 februari 1873, oud 107 jaar in de gemeente Schoterland.)
Datering - 1872
Motivering - Volgens het opschrift moet deze foto gemaakt zijn in 1872.